Stan natury - strona 33

note /search

Wykłady z zarysu myśli polityczno-społecznej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys myśli polityczno-społecznej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1694

Zarys myśli polityczno-społecznej Literatura Prof. Dubel Lech - są 2 części albo Historia doktryn lub Doktryny Prof. Sylwestrzak Prof. Zmierczak i Chojnicka Podstawą jest wykład i wykładnia wykładu. Egzamin ustny, wymagana dyscyplina wypowiedzi. Trzeba przeczytać jedną z lektur wywieszoną w gab...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2009

Dokładna tematyka notatki jest następująca: filozofia, ontologia, metafizyka, epistemologia, gnoseologia, teoria poznania, ogólna teoria wartości i wartościowania. bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych, antropologia filozoficzna, etyka, estetyka, filozofia społeczna, m...

Skrypt - filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2093

Starożytność Filozofia przedsokratejska 1. Filozofowie przyrody Tales z Miletu: Żył: 624-547 p.n.e. Pierwszy filozof przyrody Stawiał pytanie o „arche” - zasada, początek Wyróżnił 4 stany skupienia, zwane żywiołami: ogień, powietrze, woda, ziemia Między żywiołami zachodzi nieustanna wymiana Z ...

Filozofia - wykłady - Pitagoras

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Filozofia
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 6762

doc zajmuje 51 stron i zawiera notatki z zajęć z przedmiotu filozofia prowadzonego przez prof. dr hab. Edwarda Jelińskiego na . Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: pojęcie filozofii, skąd wzięła się nazwa filozofia?...

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 966

się jednostek, które poprzednio żyły w stanie natury. Okres przed państwowy był epoką wolności i dobrobytu...

Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow

 • Uniwersytet Gdański
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 896

Filozofia - umiłowanie wiedzy, źródeł wiedzy należy szukać w człowieku, jest to sposób rozumienia rzeczy, nie zależy od wiedzy naukowej, pozostajemy w filozofii poza granicami czasu i przestrzeni, ma charakter uniwersalny, toteż nie można jej zdefiniować Fileo - „umiłować”, „dążyć” Sofia - wiedza,...

Kara śmierci

Pobrań: 84
Wyświetleń: 1561

człowiekowi w stanie natury ścigać i zabić morderców, którzy zabili członków jego rodziny, których miał...