Filozofia - wykłady - Pitagoras

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 7252
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - wykłady - Pitagoras - strona 1 Filozofia - wykłady - Pitagoras - strona 2 Filozofia - wykłady - Pitagoras - strona 3

Fragment notatki:

doc zajmuje 51 stron i zawiera notatki z zajęć z przedmiotu filozofia prowadzonego przez prof. dr hab. Edwarda Jelińskiego na .
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: pojęcie filozofii, skąd wzięła się nazwa filozofia? jak filozofia jest postrzegana w życiu? losy definicji filozofii, koncepcja irracjonalizująca, koncepcja klasycznej filozofii, koncepcja pozytywistyczna, filozofia jako sztuka życia, sokratejski tryb życia, filozofia jako nauka, struktura filozofii, ontologia, filozofia społeczna, filozofia a nauka, filozofia – sposób istnienia, bycia, specyfika nauk humanistycznych, podział według Wundta, filozofia i nauki szczegółowe, filozofia spekulatywna, metoda intuicyjno-dedukcyjna, Metoda obserwacyjno-indukcyjna, indukcja zupełna, indukcja niezupełna, metoda dialektyczna, relacje filozofia a światopogląd, światopogląd, ideologia, filozofia a sztuka, czym jest sztuka? relacje filozofia a sztuka, związki filozofii i religii, rozważania nad pojęciem wiary, źródła terminu religia, części składowe religii, rozum a wiara (chrześcijaństwo), czym jest teologia? różnica między filozofią a teologią, metafizyka, ujęcie dystrybutywne, ujęcie kolektywne, kategoria przyrody, cztery grupy poglądów dotyczących przyrody, problematyka istoty wszystkiego,
Arche, podstawy rzeczywistości, monizm ontologiczny, problem własności świata, problem zmienności świata, cyklizm, dynamiczne ujmowanie świata, problem czasu, przestrzeni, koncepcja substancjalno-absolutystyczna, koncepcja absolutystyczno-subiektywistyczna, koncepcja relatywistyczna (atrybutywistyczna), problem przyczynowości, celowości świata, determinizm statystyczny, indeterminizm, indeterminizm typowy , indeterminizm nietypowy, stanowisko finalizmu, teoria poznania, spór o poznawalność świata, sceptycyzm skrajny, sceptycyzm absolutny, sceptycyzm filozoficzny, sceptycyzm metodyczny,
spór między racjonalizmem a empiryzmem, racjonalizm intelektualistyczny, racjonalizm w ujęciu Kartezjusza, co różni racjonalizm Pascala od racjonalizmu Kartezjusza? założenia empiryzmu, założenie filozofii polityki, założenia liberalizmu J. Locka.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Filozofia. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

FILOZOFIA prof. dr hab. Edward Jeliński
Pojęcie filozofia.
Pojęcie jest bardzo stare i nie jest jednoznaczne. Etymologia słowa - nie jest do końca jasna. To swego rodzaju sztuka stawiania pytań, na które odpowiedzi są różne. To co w filozofii „najważniejsze” zostało w filozofii już powiedziane w starożytności, ale aktualne jest to do dziś. W filozofii należy pamiętać o przeszłości, kto zapomina o tym traci swoją tożsamość. Odcięcie się od korzeni prowadzi do nikąd, prowadzi do tego, że nie zrozumiemy siebie, ani też swojego otoczenia. Przeszłość filozofii to rodzaj intelektualnego śmietnika. Skąd wzięła się nazwa filozofia?
philein - umiłować - umiłowanie mądrości - F = 2 M (miłość i mądrość) sophia - mądrość Cicero napisał traktat „Rozmowy toskańskie” - w V księdze tego traktatu tłumaczy genezę słowa filozofia. Pitagoras zapytany przez Leona - tyrana, jaką umiejętnością dysponuje miał on odpowiedzieć że nie posiadł żadnej umiejętności, ale jest filozofem - uprawia miłość mądrości i to właśnie Pitagorasowi przypisuje się jako pierwszemu wyjaśnienie słowa filozofia. I to Pitagoras miał wyjaśnić, na czym polega to umiłowanie mądrości. Porównywał życie ludzkie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz