Stan nadzwyczajny - strona 18

Bioterroryzm - "broń ubogich"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Aleksandra Zięba
 • Zwalczanie terroryzmu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1533

Do tego wszystkie podmioty biorące udział w zarządzaniu kryzysowym, stanach nadzwyczajnych, ośrodki zdrowotne, itd. ...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

finansowej państwa ustanawianie monopolów ustanowienie budżetu wprowadzenie stanów nadzwyczajnych (stan...

Pojęcie żródeł prawa i klasyfikacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

z mocą ustawy tylko w stanie nadzwyczajnym, w czasie staniu wojennego, gdy sejm nie może się zebrać...

Źródła prawa - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2093

lub rozporządzeniu. Tylko rozporządzenia wprowadzające stan nadzwyczajny podlegają nadto podaniu do publicznej...

System Francji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

i nie tylko - prezydent ma samodzielną możliwość o wprowadzaniu stanu nadzwyczajnego, to ma swobodę...

System RPA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

- zaakceptowane przez osobe poszkodowaną lub zatwierdzone przez sąd a wywłaszczeie to w interesie publicznym. Stan...

Pojęcie konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799

. prezydent w stanie nadzwyczajnym ) rozporządzenia Rady Ministrów- mają charakter wykonawczy wobec ustawy...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3668

tylko w stanie nadzwyczajnym, kiedy sejm nie może się zebrać. Wykonawcze (zwykłe) rozwijają ustawę, uzupełniają...

Wojewoda a administracja rządowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 861

wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy prawo ustrojowe – terenowa administracja rządowa...

Funkcje parlamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3108

związane z wprowadzeniem lub utrzymaniem stanów nadzwyczajnych: decyduje o wojnie i pokoju (art. 116...