system RPA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system RPA  - wykład - strona 1 system RPA  - wykład - strona 2 system RPA  - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Republika Południowej Afryki
Konstytucja w 1996 roku wprowadzona. Pierwotnie przyjęty projekt z 1994 roku nie odpowiadał założeniom ustawy tymczasowej obejmowała 34 punkty dotyczące treści nowej docelowej ustawy zasadniczej. Południowej Afryk trybunał Konstytucyjny miał sprawdzić teksty konstytucji docelowej. W pewnym zakresie do tych punktów nie stosował się, dlatego nowa Konstytucja w 1996 roku.
Podobieństwo z Polską w przechodzeniu od niedemokratycznego do demokratycznego systemu, są jednak różnice:
Komisja ds. prawdy i pojednania- miała badać naruszenia Pr człowieka w 1960 - 1994 miała docelowo prowadzić do amnestii czy zwalniania z sankcji tych funkcjonariuszy władz, którzy łamali Pr człowieka. Jeżeli istotnie przekraczali prawo. Chcieli to skonfliktowane społeczeństwo przeprowadzić przez proces pojednania. Miał nie wykluczyć pewne osoby z uczestnictwa w sprawowaniu władzy, ale wyjaśnić wszystkie okoliczności żeby nikt nie mógł być szantażowany tym, co robił w czasach apartheidu.
System rządów, którego do tej pory nie było. Łączy elementy prezydencjalizmu i systemu parlamentarnego nie ma dualizmu egzekutywy. Prezydent łączy funkcje głowy państwa i szefa rządu funkcjonuje gabinet obok prezydenta, ale to jego aparat wykonawczy.
Prezydent wybierany po wyborach Parlamentarnych przez zgromadzenie narodowe - izba niższa może go zdymisjonować uchwalając wotum nieufności - pociąga to też gabinet, ale może być tez sam gabinet nie prezydent być zdymisjonowany. Wtedy Prezydent nowy gabinet wybiera.
Prezydencjalizm - łączy funkcję Prezydenta i Premiera
Parlamentaryzm- Parlament może zdymisjonować organ egzekutywy przez votum nieufności.
Prezydent. Nie może dowolnie rozwiązać zgromadzenia nar tylko określone przypadki w Konstucji.
Nie ma nacisku w postaci możliwości skrócenia kadencji izby parlamentu.
Podstawowe zasady ustrojowe:
Podstawowy katalog nic nowego.
Pluralistyczny ustrój demokratyczny ogól obywateli podmiotem władzy zwierzchniej, suwerenności. Konstytucja literacka przegadana. Skład zgrom narodowego - okręgi wielomandatowe w systemie proporcjonalnym by odzwierciedlić różne preferencje polityczne.
Status Parlamentu - nie podobny do państw bryt., Bo nadrzędność Konstytucji. Szereg mechanizmów kontrolo konstytucyjności prawa. Konstytucja sama kładzie nacisk na to ze ma nadrzędny charakter i że wszystko inne ma się z Ania zgadzać.
Formalnie państwo federalne, ale podobieństwo nie z klasycznymi federacjami jak USA czy RFN, ale do Kanady. W tych pierwszych państwach tylko taki zakres kompetencji władzy federalnej, jaki jest w konstytucji a domniemanie kompetencji da części składowych. Tu w sytuacji nieokreślonej w Konstytucji nie szczeblowi prowincji a federacji. Niektórzy przez to negują charakter federalny państwa.

(…)

… prowincji i gmin, - więc federalizm kooperatywny, bo nakaz współdziałania. Obejmuje tez organy na tym samym poziomie tylko podzielone w trójpodziale władzy+> konstytucyjne kochajmy się ;p w konstytucji, co powinno się dziać jak te władze nie będą się mogły zgodzić. Zanim udadzą się do sądu powinny wcześniej zastosować metody koncyliacyjne a nawet, jeżeli będą już w sądzie ze sporem kompetencyjnym to sąd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz