Bioterroryzm - "broń ubogich"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioterroryzm - Bioterroryzm - Bioterroryzm -

Fragment notatki:

Bioterroryzm Bioterroryzm - „broń ubogich” Zagrożenie Broń biologiczna: samorozprzestrzenianie się, samozwielokrotnianie się, stosunkowa łatwość przenoszenia, łatwość nieświadomego przenoszenia, trudność wykrycia, niewidzialna, bezwonna i bezbarwna w czasie ataku, określenie skażonej strefy prawie niemożliwe, niski koszt zdobycia, łatwość produkcji, wysoka skuteczność działania, brak systemów wczesnego wykrywania i monitorowania środków biologicznych, trudności w rozpoznawaniu chorób z przyczyn biologicznych, okres ujawniania choroby różny i mieści się w przedziale od kilku godzin do kilkunastu dni, brak procedur postępowania służb odpowiedzialnych za reagowanie na takie zagrożenie, brak skutecznych lekarstw lub ograniczona ich ilość Podział czynników biologicznych Bakterie - małe wolnożyjące organizmy, większość może być hodowana na stałej lub ciekłej pożywce, choroby przez nie wywołane są wrażliwe na specyficzną terapię antybiotykową, rozmnażanie przez podział Wirusy - organizmy, które wymagają żywych komórek, w których się rozmnażają, są uzależnione od komórek gospodarza; np. wirus Marburg Riketsje - organizmy pośrednie między wirusami a bakteriami, rozmnażają się tylko w organizmach żywych, wrażliwe na dużą gamę antybiotyków Chlamydie - wewnątrzkomórkowe pasożyty niezdolne do wytworzenia własnego źródła energii, wymagają komórek żywych do rozmnażania, wrażliwe na antybiotyki Grzyby - zdolne do rozwoju beztlenowego, większość wytwarza zarodniki Toksyny - toksyczne substancje chemiczne wytwarzane przez i otrzymywane z roślin, zwierząt lub mikroorganizmów, a także w drodze chemicznej, toksyny zwalcza się za pomocą przeciwciał lub wybranych środków farmakologicznych
Podział Uniwersytetu w Waszyngtonie: Drobnoustroje - zakażają „gospodarza”, rozwijają się w nim i prowadzą do rozwoju choroby Bioaktywne substancje pochodzenia biologicznego - produkty metabolizmu drobnoustrojów, które zabijają gospodarza lub się w nim implementują, w tej grupie toksyny i substancje wchodzące w przemiany z hormonami, itd. Nowo wytworzone substancje biologiczno-mimetyczne - zaprojektowane i wyprodukowane substancje o działaniu biologicznym, np. gazy działające na układ nerwowy
Podział naukowców Ośrodka Kontroli Chorób Kategoria A - patogeny najwyższego priorytetu charakteryzujące się łatwością rozprzestrzeniania, a tym samym wywoływania wysokiej śmiertelności, co nakłada obowiązek specjalnego zabezpieczenia Kategoria B - patogeny najwyższego priorytetu drugiego rzędu o umiarkowanie łatwym rozsiewaniu, o umiarkowanej zachorowalności i umieralności, ale wymagające wzmożonego nadzoru

(…)

… glikoproteid, zakażenie przez przewód pokarmowy i oddechowy; powszechnie dostępna, łatwa w produkcji, wysoka toksyczność;
Jad kiełbasiany (bakteria botuliny) - wytwarzany przez beztlenową laseczkę jadu kiełbasianego poza ustrojem człowieka, powoduje silne zatrucie pokarmowe, 6 podstawowych typów toksyn, z czego 4 patogenne dla człowieka; zarazki najczęściej w wierzchniej warstwie gleby i mule dennym…
…, ale w zwłokach zwierząt mogą przetrwać nawet 6 mc-y, powoduje dymienicę (zapalny obrzęk węzłów chłonnych), pierwotną posocznicę, zapalenie płuc
Kongijsko-krymska gorączka krwotoczna (CCHF) - choroba wirusowa wywoływana przez wirus CCHF, przenoszony przez kleszcze i prawdopodobnie przez pchły ludzkie, zarażenie od drugiej osoby niezwykle rzadko, chyba że przez aerozol; wprowadzany drogą powietrzną niezwykle…
… przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) laboratoriach stanowiłoby sygnał użycia wirusa jako broni biologicznej; chociaż oficjalnie zachowane są tylko szczepy muzealne zachowane w Atlancie (USA) i w Moskwie, praktyka pokazuje, że byłym ZSRR miały je także inne laboratoria, poza tym istnieje obawa, że można go pozyskać nawet dziś z cmentarzysk, na których grzebano chorych; 2-3 tygodnie wcześniej złe…
…: oczno-węzłowa ma formę nacieku zapalnego na spojówce, w postaci anginowej rozpoczyna się na migdałkach, płucna ciężką odmianą zapalenia płuc, postać trzewna, zwana też durową występuje rzadko;
Gorączka Doliny Rift (RVF) - choroba wirusowa spowodowana przez wirus RVF) przenoszony przez komary na zwierzęta, następnie ze zwierząt na kąsające stawonogi i człowieka; główne następstwo ekonomiczne - zgony…
… pokarmowy, błony śluzowe, uszkodzoną skórę; źródłem zarażenia są zwierzęta, które chorują bezobjawowo i długo są nosicielami; riketsja ta jest bardzo oporna na zewnętrzne czynniki fizykochemiczne, atak biologiczny wywołałby chorobę podobną do tej, która pojawia się z przyczyn naturalnych; choroba gorączkowa z typowymi objawami grypowymi, atypowe zapalenie płuc, ból w klatce piersiowej, może mieć…
… dużo powikłań, na skutek których następuje zgon; Podmioty
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) - powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych; nadzór nad higieną w różnych miejscach, w tym środowiska; dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz