Sprawność fizyczna - strona 6

Tematy z wykladów i ćwiczeń

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Historia sportu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1141

i propagowaniu sprawności fizycznej (Locke, Roussean, Śniadecki) 2 - szwedzki system gimnastyczny w XIX wieku...

Technika i taktyka

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Teoria sportu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

sprawności fizycznej Analiza biomechaniczna ruchu PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE To celowy, racjonalny, ekonomiczny...

Superkompensacja-omówienie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Irena Dudkowski
  • Podstawy rekreacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

stanowi więc zasadniczą tajemnicę podnoszenia sprawności fizycznej, a co za tym idzie zdrowia, dobrego...

Pojęcie biomechaniki - opracowanie

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Biomechanika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2030

ruchowej - dążymy do osiągnięcia wszechstronnej, optymalnej sprawności fizycznej i ruchowej (dzieci...

Ergonomia - czas wolny

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
  • Ergonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4865

, które było wyrazicielami tego poglądu nie dbało o zdrowie i sprawność fizyczną. Zasługą Odrodzenia był powrót do ideału...