Pojęcie biomechaniki - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie biomechaniki - opracowanie - strona 1 Pojęcie biomechaniki - opracowanie - strona 2 Pojęcie biomechaniki - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Biomechanika - nauka o stanach równowagi i ruchu człowieka
Przyczynami ruchu są siły: zewnętrzne (zwłaszcza ciężkości) i  wewnętrzne (zwłaszcza mięśniowe). Podział biomechaniki:
inżynieryjna, medyczna, ogólna, sportu
Zadania biomechaniki:
Identyfikacja potencjału ruchowego człowieka, optymalizacja struktury ruchów, badanie ruchu mechanicznego człowieka.
Z punktu widzenia biomechaniki możemy rozpatrywać człowieka jako biomaszynę.
Każda biomaszyna składa się z trzech głównych układów: ruchowego, zasilania i sterowania.
Zadania biomechaniki polegają na badaniu, zwłaszcza poprzez modelowanie i uogólnianie następujących zagadnień: struktury i geometrii układu ruchu
biomechanicznych charakterystyk układu ruchu przy uwzględnieniu jego związków z układem zasilania
techniki ruchu z uwzględnieniem procesów sterowania i ich opanowywania przez układ sterujący
kryteriów oceny skuteczności techniki ruchu człowieka
kinematycznych i dynamicznych charakterystyk ruchu ciała człowieka oraz ciał obcych, które człowiek porusza, w wyniku współdziałania układów ruchu, sterowania i zasilania.
Cele biomechaniki w wychowaniu fizycznym i rekreacji ruchowej - dążymy do osiągnięcia wszechstronnej, optymalnej sprawności fizycznej i ruchowej (dzieci i młodzież) lub jej poprawy, utrzymania (dorośli).
w rehabilitacji ruchowej dążymy do przywrócenia minimalnej, niezbędnej sprawności fizycznej i ruchowej.
w sporcie wyczynowym celem jest osiąganie zwycięstwa na zawodach, które zależy od maksymalnej sprawności specjalnej w uprawianych dyscyplinach sportowych.
Cybernetyka  
- nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji Cybernetyka odnajduje analogie między zasadami działania organizmów żywych, społeczności i maszyn
Twórcą - Norbert Wiener [1948r.]
Podział cybernetyki stosowanej: techniczna, ekonomiczna, społeczna, biocybernetyka
Czas reakcji - czas potrzebny na wykonanie pojedynczej reakcji zewnętrznej w odpowiedzi na bodziec
Czas reakcji prostej  - najkrótszy czas potrzebny do wykonania pojedynczej reakcji zewnętrznej w odpowiedzi na prosty, prezentowany bodziec Czas reakcji złożonej  - czas podjęcia przez osobę badaną decyzji o specyficznej reakcji na bodziec w wyniku wcześniejszego ustalenia połączeń między bodźcem a reakcją
Sprzężenia - powiązanie ze sobą systemów
Istnieją dwa rodzaje sprzężeń:  sprzężenia proste  - gdy jeden system oddziałuje na drugi,  sprzężenia zwrotne  - gdy dwa systemy oddziałują na siebie wzajemnie.


(…)

…, wektorowe, skalarne
Rodzaje jednostek fizycznych:
Podstawowe, pochodne, wielokrotne, podwielokrotne
Układ SI [1960 r.]
m, kg, s, A [Amper - natężenie prądu elektrycznego], K [kelwin], mol [podstawowa jednostka liczności materii], cd [kandela - podstawowa jednostka światłości, natężenia światła]
Wynik pomiaru - wartość wielkości wyznaczona przez pomiar
Pomiar wchodzi w zakres postępowania pomiarowego…
… Układ zasilania Układ redukcyjny Układ bezpieczeństwa Układ napędowy Modelowa, ergonomiczna budowa ciała
Struktura - podstawowa terminologia
ogniwo - pojedynczy, nieodkształcalny element ciała ludzkiego, np. udo, paliczek, żuchwa, żebro
węzeł - miejsce połączenia dwóch ogniw (staw, połączenie półścisłe, połączenie ścisłe)
para biokinematyczna - dwa ogniwa połączone węzłem
łańcuch biokinematyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz