Metoda Majocha - redukcja posturalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3682
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda Majocha - redukcja posturalna  - strona 1 Metoda Majocha - redukcja posturalna  - strona 2 Metoda Majocha - redukcja posturalna  - strona 3

Fragment notatki:

Metoda Majocha i inne metody reedukacji posturalnej-wyk.8 Metoda ta została opracowana przez S.Majocha na przełomie 50 i 60 lat w Stołecznym Centrum Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie.
Zgodnie z założeniami w terapii wad postawy najistotniejsze jest :
właściwa ocena stanu klinicznego pacjenta
charakter bocznego skrzywienia
możliwość korekcji pacjenta
Schemat badania 1.POMIAR
-wzrostowo-ciężarowe
-dł.względna i bezwzględna kkd
-obwód k.p w ustawieniu wdechowym i wydechowym
-ustawienie barków, łopatek , kolców biodrowych tylnych, górnych , trójkątów talii
-ocena pionów rzutowanych C7 ,Th ,L
-zakres ruchomości kręgosłupa w zgięciu i skłonie bocznym
W skład badania wchodzą ;
2.TESTY SIŁY M.BRZUCHA I GRZBIETU
3.TESTY ELONGACYJNE
4.TESTY ANTYGRAWITACYJNE
5.BADANIE RTG ( które jest podstawą )
Majoch określił 4 grupy terapeutyczne
I) - kąt skrzywienia pierwotnego podstawowego nie przekracza 30 stopni
II) - kąt skrzywienia pierwotnego podstawowego nie przekracza 31 a 60
III) - kąt skrzywienia pierwotnego podstawowego nie przekracza 61 a 90
IV) - kąt skrzywienia pierwotnego podstawowego nie przekracza 90
Dla programu leczenia niezwykle istotne jest :
czas wystąpienia pierwszych objawów
etiologia skoliozy
Ze względu na występowanie skoliozy w różnych okresach wzrostu dziecka dzielimy je na :
 wczesnodziecięce - pojawiają się od ½-3 r.ż
 dziecięce - między 6-8 r.ż
 młodzieńcze - w okresie dojrzewania
Etiologiczny podział wg.Cobba wyróżnia
I - skrzywienia czynnościowe
II - skrzywienia strukturalne
1.Sk.kostnopochodne
-wrodzone
-torebkopochodne
-układopochodne
2.Sk.nerwopochodne
-wrodzone
-porażenia wiotki
-porażenia spastyczne
3.Sk.mięsniopochodne
-wrodzone
-dystrofie mięśniowe
III - skrzywienia idiopatyczne
Metoda ta jest przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów z gr.I i II.
Wprowadził do programu ćw.korekcyjnych tzw.ĆWICZENIA TESTY ( 2 w 1 )
Testy za pomocą których można było sprawnie i szybko wyznaczyć optymalne parametry obciążenia tj.obciążenie i czas trwania ćwiczeń lub ilość powtórzeń.
Ćwiczenia - kształtują wytrzymałość siłową m.posturalnych ( głównie grzbietu i brzucha )
Przy obciążeniach treningowych jak w treningu sportowym tj 4, 5 do 5 godzin na dzień.
Powyższe ćwiczenia określały zazwyczaj 4 stopień wytrenowania , każdy z nich charakteryzował się progresywnie wzrastającym obciążeniem zewnętrznym.

(…)

…, jest to 10 punktowy program. Obejmuje :
-sposób przechodzenia z pozycji siedzącej do leżacej
-rotacje
2. Jest to PNF w środowisku wodnym w schorzeniach neurologicznych.
3.Jest to relaksacyjna metoda zaburzenia napięcia mięśniowego w hipertoni, jako przerywnik w innych ćwiczeniach.
Synergizm mięśniowy
1.Synergizmy mięśniowe
2.Ćw.synergistyczne bezwzględne ; wykorzystuje synergizmy bezwzględne)
Kontralateralne (połączenie pomiędzy tożsamymi kończynami )
Ipsilaterale ( połączenie po tej samej stronie kończyn )
Ćwiczenia synergistyczne ( wykorzystanie synergizmu ) :
kopensacyjne
patologiczne
Ćwiczenia synergistyczne względne ( wykorzystanie synergizmu ) :
względne
kontra
ipsi
Ćwiczenia synkinetyczne ( wykorzystanie synergizmu ) :
bezwzględne
3.Metoda Brunkowa
4.Metoda Brunsturm
Synergizmy - połączenia…
…, wyraźna pomoc , znaczna pomoc przy współpracy , nie wykonuje)
Wydolność fizyczna - jest to zdolność do podejmowania max.wysiłków fizycznych
Efektywna i ekonomiczna adaptacja ustroju podczas pracy.
Szybki powrót do stanu wyjściowego w czasie wypoczynku.
Zależy od :
możliwości energetycznych ustroju ( potencjał energe tlenowy i beztlenowy rezerwy energetycznej)
stanu fizycznego ( siła, szybkość, odżwyianie…
… York Heart Association )
Dotyczy osób cierpiących na schorzenia uk.krążenia.
NYHA I - osoby u których codzienne czynności i wysiłek nie wywołują niekorzystnych objawów ze strony uk.krążenia.
NYHA II - pod wpływem większych wysiłków pojawia się zmęczenie, duszność, ból dusznicowy ( ograniczona niewielka wydolność ).
NYHA III - występują dolegliwości przy każdym nawet niewielkim wysiłku ( duże ograniczenie aktywności fizycznej ).
NYHA IV - objawy niewydolności występują po najmniejszym wysiłku jaki i w spoczynku.
Trenażery - maszyny stosowane w sporcie
1.rower treningowy stacjonarny lub bieżnie
2.steper
3.wiosła
KINEZYTERAPIA WODNA
Właściwości wody:
Pławność - zdolność do utrzymania się na powierzchni wody dzięki sile wyporu , kierunek jest przeciwny do kierunku siły ciążenia ( wynika to z Prawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz