Wykłady z Turystyki Aktywnej i Kwalifikowanej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z Turystyki Aktywnej i Kwalifikowanej - strona 1 Wykłady z Turystyki Aktywnej i Kwalifikowanej - strona 2 Wykłady z Turystyki Aktywnej i Kwalifikowanej - strona 3

Fragment notatki:TURYSTYKA AKTYWNA I KWALIFIKOWANA WYKLAD 2- 3
09.03.11 16.03.2011
Różnica pomiędzy turystyka kwalifikowana a sportem polega na poznawczym nastawieniu turystyki i opanowaniu przez niego zasad przebywania i radzenia sobie w terenie przygodnym.
Celem turystyki kwalifikowanej jest wypoczynek, rekreacja, doskonalenie sprawności, wydajności, zdrowia oraz wszechstronne poznanie kraju.
Celem sportu jest dążenie do osiągania maksymalnych wyników we współzawodnictwie dla uzyskania przewagi nad innymi. Wspólne elementy istnieją w sporcie masowym rekreacji- „sport dla wszystkich”.
Rozwojem turystyki kwalifikowanej kieruje wyspecjalizowana kadra działaczy społeczność przewodników i instruktorów działające głównie w PTTK. Przewodnicy są integralnym inicjatorem rozwoju turystyki w poszczególnych dyscyplinach turystycznych. Przewodników mianują odpowiednie komisje T.K., ZG PTTK
W kolarstwie i narciarstwie obok przewodników w tworzeniu turystyki kwalifikowanej biorą udział również instruktorzy PZKol i PZN.
Posiadający często równocześnie tytuł przewodnika PTTK w wymienionych dyscyplinach. Przewodnik zajmuje się obsługa różnych form wycieczek i posiada on uprawnienia do prowadzenia wycieczek krajoznawczo-turystycznych na określonym terenie kraju działają przewodnicy miejscy, górscy, terenowi i zakładowi.
System odznak turystycznych PTTK- doping do uprawiania określonej dyscypliny turystycznej, ale także umiejętności i doświadczenia turysty. Odznaki przyznawane są wg regulaminu PTTK. System odznak dostosowany jest do wieku.
Imprezy kwalifikowane:
Cele imprezy m.in.:
krajoznawcze
wychowawcze
zdrowotne
uaktywnienie różnych środowisk na rzecz uprawiania turystyki m.in. młodzieży, studentów, harcerzy, ludzi aktywnych zawodowo, emerytów.
poznanie i popularyzowanie nowych terenów turystycznych
stworzenie możliwości udziału w trudniejszych wyprawach zwłaszcza nowicjuszom Impreza turystyczna:
określony program
sprecyzowane cele
określa warunki uczestnictwa
ustalony regulamin współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego wg. określonej punktacji (cele: wyłonienie zwycięscy, uzyskanie norm do odznaki, pamiątkowej plakietki, znaczka)
Punktacją mogą być objęte (umiejętności):
racjonalne tempo pokonywania trasy
poruszanie się w terenie/ orientacja
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach
sporządzenie posiłku
zwiedzania obiektów krajoznawczych i różne dodatkowe zadania z tym związane posługiwanie się sprzętem turystycznym zwycięstwo w różnych konkursach. wiedza krajoznawcza o wybranym regionie, miejscu, w którym odbywa się impreza
KLASYFIKACJA IMPREZ:
Kryterium- zasięg terytorialny: centralny, ogólnokrajowe, wojewódzkie, lokalne. Szczegółowy wykaz ważniejszych imprez turystycznych publikowany jest corocznie w „Centralnym kalendarzu imprez turystycznych PTTK”

(…)

… gier i zabaw.
Nie można biwakować (przepisy):
na glebach słabo wykształconych (piaski)
na uprawach leśnych młodzikach , drzewostanach do lat 40
w rezerwatach przyrody, w parkach narodowych (po za miejscami wyznaczonymi do tego celu)
w drzewostanach żywicowanych
na pasach energetycznych, pod przewodami wysokiego napięcia
Przygotowanie ogniska:
8-10m. od namiotów
50-100m. od lasu i nisko wiszących…
… ją systematycznie utrzymując wysoki poziom sprawności i wydolności fizycznej organizmu
Poznawać zasady jej uprawiania pod opieka doświadczonej osoby Sprzęt turystyczny dobrać do warunków fizycznych organizmu, czynności turystycznych i warunków pogodowych Cele wyznaczonych dostosowując je do możliwości psychofizycznych turysty stopnia opanowania techniki turystyki, nie dopuszczać do stanu zmęczenia
Przestrzegać…
… wycieczką -nie jest jednak synonimem
forma popularna w turystyce młodzieżowej często określana mianem obozu wędrownego (zdanie niektórych niesłusznie)
OBÓZ STAŁY- miejsce, w którym znajduje się zespół urządzeń (namioty, kuchnia, kąpieliska itp.). Forma pobytu turystycznego pod namiotem w terenie naturalnym podejmowanego dla wypoczynku, szkolenia itp.)
OBÓZ WĘDROWNY- wędrówka piesza lub przy pomocy środków lokomocji (rower, narty) z lekkim sprzętem obozowym namiotami przyborami kuchennymi i żywnością.
uczestnicy obozu we własnym zakresie sporządzają posiłki i zakładają obóz, również posługują się mapą i przewodnikami i organizują zwiedzanie
BIWAK- postój pod gołym niebem dla odpoczynku bądź noclegu
najczęściej organizowany dla młodzieży od 14 do 16 roku życia
grupa około 20 osób nie powinna przekraczać 30…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz