Terminologia turystyczna - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminologia turystyczna - pojęcia  - strona 1 Terminologia turystyczna - pojęcia  - strona 2 Terminologia turystyczna - pojęcia  - strona 3

Fragment notatki:


TERMINOLOGIA TURYSTYCZNA Pojęcie turystyki W literaturze spotyka się różne definicje tego pojęcia
Wynika to ze zmian, które dokonują się w obrębie samej turystyki, jak też są wyrazem wzrostu jej znaczenia w życiu społecznym i gospodarczym Pojęcie turystyki - w literaturze Turystyka - ogół stosunków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu w obcych miejscowościach, o ile nie powstaje z nich trwałe osiedlenie się i o ile nie jest związane z żadną działalnością zarobkową (W. Hunziker i K. Krapf).
Turystyka - obejmuje całość powiązań i zjawisk, które się pojawiają wskutek zmiany miejsca i w związku z wynikającym z tego pobytem osób, przy czym dla osób tych nowe miejsce pobytu nie jest ani stałym miejscem zamieszkania ani miejscem pracy (C. Kaspar).
Turystyka - ogół stosunków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób podróżujących w celach wypoczynku, interesach i w innych celach, pozostających poza swoim codziennym środowiskiem nie dłużej niż przez rok, przy czym główny cel ich wizyty jest inny niż wykonywanie czynności nagradzanych w odwiedzanym kraju (miejscowości) (R. Łazarek) Pojęcie turystyki - ewolucja Pierwsze definicje (XVIII/XIX wiek) zwracają uwagę na dobrowolność i rozrywkowy (przyjemnościowy) charakter wyjazdu
Termin „turysta” pojawił się po raz pierwszy w książce Stendhala pt. Wspomnienia pewnego turysty wydanej w 1838 roku
Kilkadziesiąt lat później termin „turystyka” wpisany został do encyklopedii Akademii Francuskiej, gdzie określoną ją jako „podróż odbywaną z ciekawości i dla zabicia czasu” Na przełomie XIX i XX wieku, wzrastający ruch turystyczny powoduje, że takie pojmowanie turystyki przestaje być wystarczające
Definicja E. Guyer-Freulera z 1905 roku mówi „…turyzm we współczesnym znaczeniu tego wyrazu jest zjawiskiem czasów obecnych, opartym na wzrastającej potrzebie odzyskania sił i zmiany otoczenia, na obudzeniu się i rozwoju doceniania piękna krajobrazu oraz przyjemności obcowania z naturą, rozwinął się przede wszystkim dzięki rozwojowi stosunków przemysłu i handlu oraz udoskonaleniu środków transportu”.
W krótkim czasie istotne stało się także gospodarcze pojmowanie zjawiska turystyki
Definicja H. von Schullern zu Schrattenfoffen z 1910 roku „…turystyka jest określeniem tych wszystkich wzajemnie powiązanych procesów, zwłaszcza ekonomicznych, które wywoływane są przez napływ, czasowy pobyt i przemieszczanie się cudzoziemców do lub z określonego regionu, czy kraju”. Pojęcie turystyki - rekomendowane przez UNWTO Turystyka - obejmuje ogół czynności osób podróżujących w celach wypoczynkowych, służbowych i innych i pozostających poza swoim codziennym otoczeniem (środowiskiem) nie dłużej niż przez rok (UNWTO - Światowa Organizacja Turystyki).

(…)


WERYFIKACJA HIPOTEZ Najważniejszą grupą docelową w kształtowaniu sopockiego produktu turystycznego są odwiedzający jednodniowi, a w mniejszym stopniu turyści - korzystający z sopockiej bazy noclegowej
KLASYFIKACJA PODRÓŻNYCH MIĘDZYNARODOWYCH
Terminologia turystyczna w Ustawie o usługach turystycznych http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0884.htm
1) usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi…
… służbę w odwiedzanym kraju, płatne studia, kształcenie i badania naukowe, na przykład w czasie urlopu naukowego, kursy językowe, zawodowe i inne rodzaje kształcenia specjalistycznego, związane z interesami lub z zawodem osoby odwiedzającej.
Podróże w celach zdrowotnych: pobyt w uzdrowiskach i sanatoriach, wczasy odchudzające, terapia morska i inne kuracje.
Podróże w celach religijnych, pielgrzymki: uczestnictwo w wydarzeniach religijnych, pielgrzymkach.
Inne: załogi statków i samolotów pasażerskich, tranzyt i inne, nieznany cel podróży.
Podstawowe jednostki statystyczne w turystyce
Podróżny krajowy, międzynarodowy - każda osoba podróżująca między dwiema lub kilkoma miejscowościami w swoim kraju lub poza krajem stałego zamieszkania, niezależnie od celu podróży i wykorzystywanych środków transportu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz