Podstawy turystyki-pytania na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy turystyki-pytania na zaliczenie - strona 1 Podstawy turystyki-pytania na zaliczenie - strona 2 Podstawy turystyki-pytania na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest turystyka? Klasyczna definicja często używana przez lit. Przedmiotu to: „ Turystyka jest to zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu osób przejezdnych, o ile nie następuje w związku z tym osiedlenie i podjęcie działalności zarobkowej. Definicja WTO- World tourism organization. Działalność osób podróżujących i pozostających poza swym codziennym środowiskiem nie dłużej niż jeden rok, w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych.
Co to jest turyzm? Turyzm, powstałe w latach 20. XX w. pojęcie oznaczające całokształt spraw i zagadnień (geograficznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych, prawnych itp.) związanych z turystyką.
Rod zaje turystyki (Gaworecki)??? Turystyka kwalifikowana - cechowały ja duże walory wychowawcze, a w mniejszym stopniu charakter wypoczynkowy. Wymaga ona przygotowania fizycznego, odporności psychicznej. Celem jest poznanie odwiedzanego kraju, kontakt z miejscową ludnością. Takie wyjazdy często są organizowane samodzielnie lub przy współudziale małych biur podróży.
Turystyka biznesowa- to wyjazdy o charakterze zawodowym, w czasie których zaspokajają także potrzeby wypoczynku, poznania i rozrywki.
Turystyka kong resowa - to krajowy i międzynarodowy ruch osób podejmujących podróż w celu uczestniczenia w konferencjach, zjazdach, seminariach itp. Uczestnikami tej turystyki najczęściej są naukowcy, politycy, członkowie różnych organizacji. Wyjazdy mają charakter elitarny.
Turystyka motywacyjna - polegająca na nagradzaniu pracowników - za osiągane wyniki w pracy - podróżą turystyczną. Stanowi ona sposób dowartościowania pracownika i rodzaj wyróżnienia. Turystyka wiejska( agroturystyka )- spędzanie czasu wolnego w środowisku wiejskim. Turystyka weekendowa ( wypoczynek świąteczny)- krótkotrwały wypoczynek w pobliżu miejsca zamieszkania. Turystyka religijna(pielgrzymkowa)- Jej celem jest odwiedzanie miejsc świętych, udział w obrzędach religijnych.
Turystyka etniczna - Wynika ona z faktu migracji ludności na świecie. Dotyczy grup społecznych , dla których istotna jest więź z krajem pochodzenia, więź kulturowa z własnym narodem, wspólnota językowa.
Pierwsza definicja turystyki Termin turystyka pojawił się pod koniec XX wieku a oznaczał on wówczas zamiłowanie do zmiany miejsca pobytu i bardzo miły sport. Podział podróżnych WTO Odwiedzający - czyli turysta, jest to każda osoba podróżująca do miejscowości znajdującej się poza jej codziennym otoczeniem, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie pracy zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości•

(…)

… turystyke to:
ekonomia, ekologia, geografia, zarządzanie, marketing, planowanie, historia, architektura
SYSTEMY TURYSTYCZNE · W kompleksowym ujęciu turystyki pomocna okazuje się turystyka systemowa · Gospodarka turystyczna jest komponentem gospodarki regionalnej. · Strategia turystyki jest strategią sektorową i winna być powiązana ze strategią rozwoju regionalnego. 1. Nie można analizować turystyki w oderwaniu od innych dziedzin gospodarki 2. Należy analizować nie tylko jej elementy ale również powiązania między nimi ANALIZA SYSTEMOWA · W badaniach nad turystyką problemem staje się połączenie elementów, aby tworzyły spójną całość. · Gospodarka turystyczna to system System: 1. Wszelki skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę układ elementów. 2. Zespół sposobów działania i wykonywania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz