Referat na temat PTTK jako ośrodka dokumentacyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat na temat PTTK jako ośrodka dokumentacyjnego - strona 1 Referat na temat PTTK jako ośrodka dokumentacyjnego - strona 2 Referat na temat PTTK jako ośrodka dokumentacyjnego - strona 3

Fragment notatki:

Referat opisuje krótko cele i charakterystykę działania organizacji. Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Władysław Stępniak. Uwaga poświęcona jest przede wszystkim dokumentacji wytwarzanej przez PTTK i jego działalności dokumentacyjnej. Uwaga zwrócona została też na strukturę władz organizacji, gdyż wytwarzają one większość dokumentacji. Referat obejmuje 6 stron i jest pracą zaliczeniową przedmiotu Archiwa społeczne i ośrodki dokumentacyjne.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacją silnie zakorzenioną w polskiej tradycji narodowej i społecznej. To najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska. Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej, służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa około 340 oddziałów PTTK. W Toruniu istnieje oddział na ul. Przedzamcze 14/1.
Bardzo ważnym zadaniem Towarzystwa jest wyznaczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych. Polsce przebiega prawie 60 tysięcy kilometrów oznakowanych przez PTTK szlaków. Towarzystwo dysponuje prawie dwustoma obiektami turystycznymi w których znajduje się ponad 20 tysięcy miejsc noclegowych. Składa się na to 60 domów turysty, 77 schronisk górskich, 35 stanic i ośrodków turystyki wodnej, 33 ośrodki campingowe i 5 zajazdów. W gestii Towarzystwa jest również 16 Regionalnych Muzeów (m.in. Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobrzycach, Muzeum Regionalne PTTK w Golubiu-Dobrzyniu, Regionalne Muzeum Młodej Polski PTTK "Rydlówka" w Krakowie), które są ośrodkami tradycji ruchu turystyczno-krajoznawczego w Polsce. Ich zasób to unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o ogromnym udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej.
PTTK jest wydawcą książek, map i folderów. W latach 1975-2007 posiadało własne wydawnictwo "Kraj" Sp. z o.o., które było edytorem periodyków „Gosciniec” oraz „Ziemia”. Czasopisma te poruszały problemy działalności krajoznawczej i turystycznej oraz popularyzację turystyki kwalifikowanej. Zamieszczano w nich również materiały dotyczące historii, opieki nad zabytkami i ochronie środowiska naturalnego, archeologii, sztuki i etnografii.
Bardzo istotną rolę w życiu Towarzystwa spełniają wyspecjalizowane jednostki organizacyjne PTTK. Są to: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, który gromadzi i udostępnia zbiory archiwalne, książki, mapy i inne materiały informacyjn

(…)

… są oddziały, koła i kluby oraz jednostki specjalistyczne. Najwyższą władzą jest Walny Zjazd PTTK. Władzami naczelnymi są Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński.
Do kompetencji Walnego Zjazdu należy ustalanie głównych kierunków działania, rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań i wniosków władz naczelnych oraz wybór ich członków. Organ ten nadaje godność Członka Honorowego PTTK…
… jednostką organizacyjną PTTK. Władzami oddziału są: zjazd oddziału, zarząd oddziału, oddziałowa komisja rewizyjna, oddziałowy sąd koleżeński. Podstawowymi dokumentami zebrania lub zjazdu oddziału są:
1) regulamin obrad uchwalony przez zebranie, zjazd oddziału,
2) uchwała zarządu oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla kół i klubów na zjazd oddziału,
3) protokół zebrania, zjazdu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz