Politechnika Opolska

note /search

Gry i zabawy korekcyjne - wykłady - Specyfika gimnastyki

 • Politechnika Opolska
 • Gry i zabawy korekcyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3262

Wykład 1 ROLA ZABAW I GIER RUCHOWYCH W GIMNASTYCE KOREKCYJNEJ Gimnastyka korekcyjna kierowana jest do dzieci młodszych z wadami, które nie wymagają postępowania rehabilitacyjnego. Dotyczy dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej, u których wady są wynikiem: słabego umięśnienia ...

Płaskowyż Nałęczowski - referat

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy geografii fizycznej Polski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3486

Less - Skała osadowa, okruchowa, powstała w procesie akumulacji eolicznej (transportu pylastego materiału niesionego przez wiatr). Zbudowana głównie z ziaren kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów iłowych (10-20%)....

Konspekt - Jogging relaksacyjny (3x30x130)

 • Politechnika Opolska
 • Aktywność plenerowa
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 8533

...1. Część wstępna Czynności organizacyjno- porządkowe 1. Zbiórka i powitanie 2. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć 3. Przypomnienie o bezpieczeństwie... KONSPEKT JOGGING ...

Zagospodarowanie przestrzenne

 • Politechnika Opolska
 • Zagospodarowanie przestrzenne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3192

...Zapewnienie turystom niezbędnych warunków egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem podróży - odpowiednia lokalizacja węzłów sanitarnych - utworzenie bogatej bazy noclegowej o zróżnicowanym standardzie - zapewnienie zaplecza gastronomicznego i usługowego - przemyślana loka...

Działalność gospodarcza - triada nauki o przedsiębiorstwie

 • Politechnika Opolska
 • Działalność gospodarcza
Pobrań: 721
Wyświetleń: 7028

zagadnienia poruszane na zajęciach to m.in.: triada nauki o przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość), cechy przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo z perspektywy historycznej, forma prawna przedsiębiorstwa, poziom integracji procesów i zakładów, decyzje poprzedzające proce...

Przychody i koszty w przedsiębiorstwie - prezentacja

 • Politechnika Opolska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1701

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Definicja –przychody ze sprzedaży: zasób środków pieniężnych wynikający z ilości sprzedanych produktów i ich cen przychód obniżają –opusty , rabaty, bonifikaty, obniżki cen Przychód netto ze sprzedaży- bez doliczonych do faktury VAT i akcyzy. Dec...

Przedsiębiorstwo inteligentne

 • Politechnika Opolska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2345

Tematem przewodnim jest przedsiębiorstwo inteligentne. Zajęcia prowadzone były na Politechnice Opolskiej przez dr Daniela Puciato. Plik składa się z 13 stron. Informacje zawarte w notatce to: cechy przedsiębiorstwa inteligentnego, cele przedsiębiorstwa, sekcje zgodne z Polską Klasyfikacją Działa...

Pedagogika czasu wolnego - Pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Opolska
 • Pedagogika
Pobrań: 2898
Wyświetleń: 13125

Ponadto w dokumencie opisano takie zagadnienia jak: czas wolny, potrzeby indywidualne i zbiorowe, budżet, zmęczenie, znużenie, instytucje wychowawcze. Oprócz tego omówiono również aspekty czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym: aspekt socjalny, ekonomiczny, psychologiczny, fizjologiczno-zdrowotny,...

Wykłady z Turystyki Aktywnej i Kwalifikowanej

 • Politechnika Opolska
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4326

TURYSTYKA AKTYWNA I KWALIFIKOWANA WYKLAD 2- 3 09.03.11 16.03.2011 Różnica pomiędzy turystyka kwalifikowana a sportem polega na poznawczym nastawieniu turystyki i opanowaniu przez niego zasad przebywania i radzenia sobie w terenie przygodnym. Celem turystyki kwalifikowanej jest wypoczynek, rekrea...