Płaskowyż Nałęczowski - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płaskowyż Nałęczowski - referat - strona 1 Płaskowyż Nałęczowski - referat - strona 2 Płaskowyż Nałęczowski - referat - strona 3

Fragment notatki:Less - Skała osadowa, okruchowa, powstała w procesie akumulacji eolicznej (transportu pylastego materiału niesionego przez wiatr). Zbudowana głównie
z ziaren kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów iłowych
(10-20%). Jest zwięzła, niewarstwowana, o żółtokremowej barwie (przez uwadnianie się - hydratyzację - związków żelaza) o minimalnej wielkości ziaren (0,01-0,05 mm). Ze względu na obecność węglanu wapnia, less tworzy skałę macierzystą (podkład) żyznych gleb. Źródła pochodzenia lessu nie zawsze są takie same. W Polsce np. powstał w plejstocenie przez nagromadzenie pyłów morenowych lub rzecznolodowcowych przez stale wiejące wiatry od lodowca (Wyżyna Lubelska).

W wąwozach o stromych lessowych ścianach panuje niepowtarzalna sceneria potęgowana przez wystające tu i ówdzie wielkie korzenie rosnących tu drzew. Charakterystycznymi dla wąwozów zbiorowiskami leśnymi są grądy*. Porastają je bardzo ciekawe gatunki roślin, takie jak kopytnik zwyczajny. Oprócz tego, że jego liście mają kształt kopytek, ciekawostką jest fakt, że roślina ta jest zapylana przez ślimaki. Oprócz kopytnika spotkamy tu zawilce gajowe, przylaszczki, miodunki, śnieżyczki, przebiśniegi, wawrzynek wilczełyko, lilię złotogłów, parzydło leśne czy marzankę wonną. W Nałęczowie spotkamy liczne przykłady pomników przyrody, takie jak: miłorząb japoński, dąb szypułkowy i lipa drobnolistna.

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII
INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI
SANDRA PIĘCIOREK
TiR I stopnia 1 rok Grupa C5
CECHY FIZYCZNOGEOGRAFICZNE
MEZOREGIONU PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI
Referat na ćwiczenia z przedmiotu
„Podstawy geografii fizycznej Polski”
Prowadzący:
Prof. ndzw. dr hab. Wiesław Drobek
Opole, listopad 2012 POŁOŻENIE MEZOREGIONU
Jest północno-zachodnią częścią Wyżyny Lubelskiej. Płaskowyż graniczy na północy z Wysoczyzną Lubartowską, na południu z Równiną Bełżycką, na wschodzie granicą jest dolina Bystrzycy pod Lublinem, a na zachodzie dolina Wisły pod Kazimierzem.W tych ramach zajmuje powierzchnię 625 km2.
UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI
Płaskowyż osiąga wysokości ponad 200m (kulminacja 253 m) i opada dwoma równoległymi stopniami wysokości 20-30 m zarówno na północy ku Wysoczyźnie Lubartowskiej, jak i na południu ku Równinie Bełżyckiej. Posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę. Przyczyniła się do tego woda, drążąc w pokrywającej go warstwie lessowej niezliczoną ilość wąwozów. Procesy erozyjne trwają nadal, powodując stałe, często bardzo gwałtowne, zmiany rzeźby terenu. Dzięki temu można na bieżąco obserwować niemal wszystkie znane formy erozyjne w ich kolejnych stadiach rozwojowych. Jest to, jak twierdzą pracownicy naukowi KPK, naturalne i stale czynne „laboratorium przyrodnicze” pozwalające na prowadzenie ciągłych obserwacji.Jary i wąwozy przecinają często nie tylko dochodzącą do 30 m. grubości pokrywę lessową, ale również wapienne skały podłoża. Niekiedy ze szczelin w tych skałach wypływają strumyki tworząc charakterystyczny, wilgotny mikroklimat wielu wąwozów. Urzeźbienie zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego uważane jest za najintensywniejsze w Europie i dochodzi do 11 km wąwozów na 1km2 powierzchni terenu. Less - Skała osadowa, okruchowa, powstała w procesie akumulacji eolicznej (transportu pylastego materiału niesionego przez wiatr). Zbudowana głównie z ziaren kwarcu (60-70%), węglanu wapnia (10-25%) i minerałów iłowych (10-20%). Jest zwięzła, niewarstwowana, o żółtokremowej barwie (przez uwadnianie się - hydratyzację - związków żelaza)

(…)

… uzdrowisko Nałęczów (ok. 5 tys. mieszk.), na krańcu wschodnim Lublin, na krańcu zachodnim Kazimierz. Wojewódzkie miasto Lublin (ok. 353 tys. mieszk.) jest największym miastem w południowo-wschodniej Polsce, ważnym ośrodkiem kultury (5 wyższych uczelni) i przemysłu, bogatym w zabytki architektury. Odgrywało dużą rolę również przed rozbiorami Polski (siedziba województwa i trybunału, podpisanie unii polsko…
… i wąskim, nie wyrównanym dnem. Wąwóz powstaje w średnio spoistych skałach (lessach, iłach, glinach) oraz w skałach krasowiejących (wapieniach, gipsach) na skutek erozji dennej wód płynących epizodycznie lub okresowo.
CECHY GEOLOGICZNE
Buduje go gruba seria lessu, spoczywająca na warstwach górnokredowych, zdegradowanej morenie*, piaskach i żwirach glacjofluwialnych. *Morena - materiał skalny transportowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz