Opracowanie trasy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie trasy - strona 1 Opracowanie trasy - strona 2 Opracowanie trasy - strona 3

Fragment notatki:


dzień 8 Lubelskie Krajobrazy Wrocław 2009 Spis treści: 1. Charakterystyka regionu 1.1. Geomorfologia
1.2. Regiony fizycznogeograficzne i ich geologia
1.3. Hydrografia
1.4. Klimat
1.5. Gleby
1.6. Biosfera
1.7. Gospodarka
2. Plan pilotażu 2.1. Lublin i Majdanek
2.2. Kozłówka
2.3. Nałęczów
2.4. Kazimierz Dolny
3. Plany miast | 1. Charakterystyka regionu 1.1. Geomorfologia Rejon lubelski jest położony na styku trzech wielki prowincji tektonicznych Europy : prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, paleozoicznej platformy zachodnioeuropejskiej o złożonej budowie wewnętrznej oraz obszaru związanego z mezozoiczno - kenozoicznymi ruchami górotwórczymi cyklu alpejskiego. Odmienność budowy i ewolucji wymienionych jednostek strukturalnych jest odzwierciedlona w powierzchniowej budowie geologicznej i morfologii terenu.
Wyróżnia się 4 regiony geomorfologiczne:
Pagóry Chełmskie na obszarze platformy wschodnioeuropejskiej Małopolska Przełomowa Dolina Wisły Środkowej Północna część Roztocza Szczebrzeszyńskiego Fragment południowej strefy krawędziowej Wyżyny Lubelskiej Na trasie naszego dnia będziemy poruszać się w drugim z wymienionych regionów, dlatego konieczne jest przedstawienie najważniejszych cech rzeźby. Bogactwo form geomorfologicznych i geologicznych tego obszaru stanowi potencjał dla rozwoju geoturystyki w tym regionie.


(…)

… - polującą często w zatoczkach i na mieliznach koryta Wisły, podczas przelotów pojawia się też czapla biała, a w dolinie rzeki Bystrej zimorodek - cenny przedstawiciel naszej awifauny, także kulona i rybołowa. Gniazdują tu również rzadkie w naszym kraju wodno-błotne ptaki, między innymi bocian czarny, rzadkie gatunki pluskwiaków różnoskrzydłych, rybitwa białoczelna, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna…
… krajobrazowo - geologiczno - florystyczny; Rezerwat Łęg na Kępie - położony w dolinie Wisły chroni pozostałości lasu łęgowego), ponadto stanowisko dokumentacyjne „Ścianka Pożaryskich” (chroni unikalny profil geologiczny w Bochotnickim kamieniołomie), zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dolina Bystrej", a także ochronna strefa źródliskowa rzeki Jaworzanki. Ogólnie, powierzchnie lasów zajmują około 20…
… funkcję ratusza . Obecnie w jego gmachu mieści się Pałac Ślubów , a w jego podziemiach czynne jest Muzeum Historii Ratusza.
Kamienice staromiejskie - Rynek w Lublinie otacza kilkadziesiąt barokowych i klasycystycznych. Do najciekawszych należą :
Kamienica Klonowica (nr 2) - Jej fasadę zdobią sgraffitowe medaliony z wyobrażeniami znanych osób związanych z Lublinem: Sebastiana Klonowica, Biernata z Lublina
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz