Politechnika Opolska - strona 2

note /search

Aktywność plenerowa - ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3738

CWICZENIA 1 WIELOZADANIOWA GRA SPORTOWA Podstawowe zadania w poszczegolnych etapach organizacji imprezy I - ETAP PRZYGOTOWAWCZY 1 koncepcja, pomysl, idea imprezy-cele 2 ustalenie zespolu organizacyjnego i kadry, przydzial funkcji i zadan , opracowanie planu dzialania 3 ustalenie terminu imprezy 4 ...

Aktywność plenerowa - wykłady

 • Politechnika Opolska
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3353

WYKLAD 1 T: ORGANIZACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ Z ZAKRESU TURYSTYKI AKTYWNEJ NA PRZYKLADZIE WYCIECZKI W przypadku kiedy tematem glownym jest pokonywanie trasy , mamy do czynienia z wycieczka o charakterze turystycznym, np. wycieczka rowerowa w praktyce bardzo rzadko wykorzystywana jest w czystej form...

Gry i zabawy korekcyjne - wykłady

 • Politechnika Opolska
 • Gry i zabawy korekcyjne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5208

Zostają tutaj poruszone następujące tematy: rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej, prawidłowa postawa ciała, podstawowe cele gier i zabaw ruchowych, organizacja i zasady przeprowadzania gier i zabaw korekcyjnych, plecy okrągłe- hiperkifoza piersiowa, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wkl...

Kariera i trening managerski - ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Trening interpersonalny i adaptacyjny
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2975

Ćwiczenia 1 13.10.2010 Temat: Rozwój zawodowy Rozwój zawodowy: Jest procesem nieodwracalnym Każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, nie ma drugiego człowieka na ziemi, który by miał takie same zdolności, zainteresowania i osobowość Układ twoich cech, możliwości oraz umiejętności predysponuje ...

Pilotaż i przewodnictwo - ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Pilotaż i przewodnictwo
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3164

CWICZENIA 1 PRAWNE UWARUNKOWANIA ZAWODU PILOTA I PRZEWODNIKA ustawa z dnia 29.08.1997r o uslugach turystycznych : rozporzadzenie ministra gospodarki w sprawie przewodnikow turystycznych i pilotow wycieczek z dnia 17.01.2006 rozporzadzenie ministra edukacji narodowej z dnia 01. 08.2000 w sprawie do...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3661

WYKŁAD 1 02.03.2011 TEMAT: PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRAWIE Prawo(ujęcie przedmiotowe) Jest to zespół norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez konkretne organy państwowe i poparte przymusem państwowym. Prawo powinno być odróżnianie od innych systemów normatywnych, czyli norm moralnych, oby...

Pojęcie i zasady organizacji finansów w przedsiebiorstwie

 • Politechnika Opolska
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1624

Jest to prezentacja z zajęć, które prowadziła dr Irena Pyka z przedmiotu finanse na PO (Politechnika Opolska). Prezentacja zawiera 29 slajdów. Można dzięki niej poznać: pojęcie finansów przedsiębiorstwa, bilans w ujęciu syntetyczny...

Emmanuel Mounier - pozytywizm

 • Politechnika Opolska
 • Podstawy filozofii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2114

W treści referatu omówiono cechy charakterystyczne współczesnego personalizmu, genezę nowożytnego personalizmu oraz biografię jego twórcy - Emmanuela Mouniera. EMMANUEL MOUNIER Biografia Emmanuel Mounier urodził się 1 kwietnia 1905 roku w Grenoble, w rodzinie mieszczańskiej. W swoim mieście rodzin...

Islam

 • Politechnika Opolska
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2247

Wpływy innych kultur na architekturę islamu Charakterystyczny dla islamu styl rozwinął się wkrótce po śmierci proroka Mahometa w 632 r. Od początku korzystała ona z dorobku architektury starożytnego Rzymu, Egiptu, a także architektury perskiej...

Płuca

 • Politechnika Opolska
 • Biologiczne postawy aktywności fizycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2856

1)Co to są płuca? Dzielą się na 2 płaty lewy, który ma2 płaty i prawy, który ma 3 płaty. Pokryte one są cienką warstwą błony- opłucna, która ochrania płuco. W nich znajdują się oskrzela, które dzielą się na