Kariera i trening managerski - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kariera i trening managerski - ćwiczenia - strona 1 Kariera i trening managerski - ćwiczenia - strona 2 Kariera i trening managerski - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 1 13.10.2010
Temat: Rozwój zawodowy
Rozwój zawodowy:
Jest procesem nieodwracalnym
Każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, nie ma drugiego człowieka na ziemi, który by miał takie same zdolności, zainteresowania i osobowość
Układ twoich cech, możliwości oraz umiejętności predysponuje Cię do wykonywania minimum kilku zawodów
Całe życie się uczysz i zdobywasz różne doświadczenia w związku z tym cały czas się zmieniasz-zmienia się też zainteresowanie danym zawodem i zadaniami, jakie w jego ramach wykonujesz
Rozwój zawodowy jest procesem ciągłym-może trwać całe życie- na kolejnych etapach życia wchodzisz w nowe etapy rozwoju zawodowego
Praca i zawód stanowią główny czynnik kształtowania się osobowości człowieka i dla większości ludzi stanowią centrum zainteresowań
KONKLUZJA- stopień zadowolenia z życia w dużej mierze zależy od tego na ile będziesz realizował się w pracy
PRACA jako wybór stylu życia...
... A nie tylko źródło utrzymania
Poszukiwanie, zmiana w USA zmienia się pracę średnio 9 razy do 32 roku życia
Dylemat korporacji- jak zatrzymać młodych?
Ile poświęcisz by osiągnąć równowagę między życiem osobistym a zawodowym? A za 5 lat?
Nasilająca się nierówność płac- najmniejsza na poziomie singli
Decyzje na przyszłość- by obowiązki związane np. z wychowaniem dzieci nie alienowały z życia zawodowego
5 STADIÓW na drodze zawodowej wg Donalda Superta
Stadium rośnięcia(od urodzenia do 14 roku życia)
Chcieć to móc! Siła fantazji dziecka, Krystalizują się zainteresowania,
Są sukcesy i porażki,
Konfrontacja zdolności i chęci z wymogami np. szkoły
Stadium poszukiwania (do 24 roku życia)
Ustalenie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych
Od wyobrażeń do zawodowych poszukiwań
Czas popełniania błędów
Stadium stabilizacji(do 44 roku życia)
Do 30tki opracuj jasną wizję kariery zawodowej
Na czym powinna polegać praca życia?
W czym czułabyś się najlepiej?
Jakie są możliwości a jakie ograniczenia rynku pracy?
34-40 lat jasna staje się wizja dalszej kariery zawodowej
-- okres najbardziej twórczy, czas najważniejszych wyników i awansów
Do 40 ustalona pozycja zawodowa
Stadium zachowania status Quo (45-65 lat)
świadomość ograniczeń
Obawa przed konkurencją młodych
Stadium schyłkowe(65 lat i więcej)
MODELE KARIERY ZAWODOWEJ
Samodzielność
Kariera
Praca najemna
PRACA NAJEMNA-, czyli podział dnia pracownika według kryterium czasu zalecany dla ciebie model, gdy:


(…)

…, nad czym masz kontrole?
Dokonaj wyboru i doświadczaj W sytuacji niepewnej wykorzystaj kapitał relacji
Nie utknij w pierwszym punkcie nie zgnuśniej Miej dystans do działań zawodowych i świeże podejście
Niezbędna równowaga pomiędzy:
Czas na realizację celów / czas na ich odkrywanie
Czy wyższy stopień naukowy jest Ci do czegoś potrzebny? Na studiach podyplomowych najlepiej sobie radzą PRAKTYCY po latach…
…, wymioty
ofiara zaczyna nadużywać alkoholu, leków
Faza II stabilnego mobbingu
trwałe wyznaczona rola kozła ofiarnego w zaburzonej atmosferze zakładu pracy
zakwalifikowanie jako np. mądrala
Mobbingowanych można podzielić na 2 grupy:
o słabej indywidualności- uległe, bezradne
osoby dominujące- bardzo inteligentne, kreatywne, rzucające się w oczy
Cecha wspólna: całkowite poświęcenie się obowiązkom w pracy…
… natury ludzkiej
X - człowiek z natury jest leniwy, unika inicjatywy i odpowiedzialności
Y- człowiek jest chętny do pracy, inteligentny, odpowiedzialny
Szef uważający, że jego zespół to X
Ludzie wg teorii X:
nie lubią pracy i będą korzystać z okazji be jej uniknąć
musza być zmuszani lub przekupywani by podjęli należyte wysiłki
trzeba nimi kierować
Ludzie Y:
praca jest im niezbędna dla rozwoju…
… jest wynagrodzenie?
z każdym negocjowaniem stajesz się coraz lepszy
Co jest dla Ciebie najważniejsze?
Na jaki ustępstwa możesz się zgodzić?
Optymalne wynagrodzenie:
z punktu widzenia szefa
z punktu widzenia pracownika Ćwiczenia 5 10.11.2010
Temat: Problemy w pracy: mobbing, molestowanie i inne
Mobbing w pracy
to bezzasadne, długotrwałe i powtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niego psychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy (nie dłużej niż pół roku)
stosowany zwykle wobec jednostki rzadko wobec grupy pracowników, co powoduje u osoby prześladowanej poczucie osamotnienia, bezsilności i odrzucenia przez grupę
wg międzynarodowej organizacji pracy to obraźliwe a nawet mściwe zachowanie wobec pracownika, które godzi w jego godności jako człowieka
Typowe przykłady mobbingu:
nieuzasadnione zwolnienie…
… innych, sytuacja w pracy)
Dążenie do celu wynika z:
wiary w sukces
siły motywu/potrzeby
zachęty związanej z osiągnięciem celu
Prawo skutku- zachowana kończąca się przyjemnościami konsekwencjami prawdopodobnie zostanie powtórzone, a nieprzyjemne-zaniechane'
Kierunki koncentracji w motywowaniu w grupie
Ćwiczenia 10 15.12.2010
Temat: Od sportu do biznesu: od wyzwolenia motywacji do coachingu, szef jako wizjoner…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz