Sprawność fizyczna - strona 29

Oświata w Polsce po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 987

” i umiejętności zawodowych, udział w ciągłym współzawodnictwie, rozwijanie sprawności fizycznej i przysposobienia...

Pojęcia i zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2744

(ogólne i zawodowe), dostosowane do wieku, sprawności fizycznych i umysłowych rewalidowanego...

Zarządzanie Personelem Streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

; cechy fizyczne - płeć, wiek, stan zdrowia i sprawność fizyczna; i osobowościowe); cel selekcji - ocena...

Pedagogika - wykłady

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5740

, jak również osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień...

Biologia - choroby człowieka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

współpracę komórek, tkanek, narządów i ich układów, osłabia siły życiowe, sprawność fizyczną i umysłową...

Grupy młodzieżowe w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560

- kojarzy się z muzyką młodości, wiązaną z buntem i rewoltą, sprawnością fizyczną, ruchem, tańcem. Rock...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3101

, hobbistycznych, jak tez po prostu w celu zaspokojenia potrzeby wędrowania, utrzymania sprawności fizycznej...