Grupy młodzieżowe w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy młodzieżowe w Polsce - strona 1 Grupy młodzieżowe w Polsce - strona 2 Grupy młodzieżowe w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Na współczesne ruchy subkulturowe złożyły się m.in. wypracowane przez ruch kontrkulturowy wzorce, dużą rolę odegrała muzyka rockowa, prądy filozoficzne, polityka, sztuka. Jedną z cech charakterystycznych grup młodzieżowych jest wyznawanie zasady, że kultura czy raczej antykultura jest własnością wszystkich grup społecznych i każdy ma prawo do jej tworzenia - oraz wyrażania w ten sposób ludzkich potrzeb i marzeń. Subkultury i ich członkowie wystrzegają się obojętności, uczuciowej neutralności, przeciętności, szarości. Zjawiskiem bardzo niebezpiecznym, a ostatnio w naszym kraju powszechnym stało się funkcjonowanie sekt, których przywódcy proponują członkom utworzenie „raju na ziemi” w oparciu o posiadaną „zbawczą ideę”, a młodzieńcze odczucia alienacji czy braku akceptacji niwelują przez wtłaczanie nowych światopoglądów. Szacuje się, że obecnie jest ok. 100 mln. wyznawców wszelkich sekt - stanowią oni ok. 2,2% ludności świata. Ks. A. Zwoliński dzieli współczesne sekty na:
millenarystyczne - oczekujące końca świata i tysiącletniego królestwa, tłumaczące niektóre katastrofy jako znaki zwiastujące wypełnienie się przepowiedni (m.in.: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego, Świadkowie Jehowy, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, Chrześcijańscy Badacze Biblii);
o inspiracji mądrościowej Dalekiego Wschodu:
związane z hinduizmem (Światowy Uniwersytet Duchowy Brahma Kumaris, Towarzystwo Świadomości Kryszny, Instytut Wiedzy Transcendentalnej, Tantra Joga, Ananda Marga, Misja Boskiego Światła);
związane z buddyzmem (Stowarzyszenia Buddyjskie: „Zen Czogie”, „Zen Soto”, „Centrum Zen Kannon”, Związek Buddystów Zen „Sangha”);
o inspiracji mądrościowej zachodniej (Gnoza, Antropozofia, Zachodni Zakon Sufi, Scjentologia, Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki);
odwołujące się do „nowego mesjasza” i „nowego objawienia” (Maryjne Dzieło Pokuty, Powszechna Wiara Bahai).
Sekty w Polsce noszą różne, często wyszukane nazwy, czasem przyjęte jedynie w celu rejestracji prawnej (dlatego pojawiają się w nich określenia: „związek”, „stowarzyszenie”). Oprócz tych zarejestrowanych funkcjonuje nieokreślona ilość małych grupek, komun, wspólnot o nieustalonym charakterze prawnym.
Wszystkie grupy subkulturowe wytwarzają własne kody komunikacyjne, sposoby porozumiewania się i identyfikacji. Powstają dzięki temu swoiste odmiany języka, slangi, gwary, którym towarzyszą odmienne sposoby wartościowania zjawisk. Forum wymiany poglądów są najczęściej nieregularnie wydawane fanziny. Najliczniejszą kategorię tworzą te związane z określoną formacją muzyczną („Kanał”, „Qqrqq”, „Dudek”, „Partyzant”, „Garaż”, „Sarmata”); drugą grupę stanowią ziny nie prezentujące wyraźnych związków ideowych, „celowo anarchistyczne i totalnie kontestacyjne” („Wolny Magazyn”, „Pomarańczowa Alternatywa”, „Przegięcie Pały”); ukazują się też ziny ekologiczne („Skowyt”, „Animal”, „Green Brigades”), gejowskie i lesbijskie („Efbos”, „Okay”), feministyczne („Czarna Suko”), eklektyczne („Vacat”, „Obecność”), artystyczne („Linie”, „Paradox”, „Kulturkom”). Nie są to oczywiście jedyne kanały transmisyjne, pozostałe to chociażby rytualizm (tatuażowanie skóry, gestykulacja itp.) Ważnym obszarem aktywności członków polskich subkultur są koncerty, festiwale. W Polsce szczyt aktywności grup subkulturowych przypadł na lata 1990 - 1993, jednak obecnie zjawisko to nie osłabło, a raczej weszło w fazę stabilizacji.

(…)

… industrialnej. Ceremoniał techno - disco dopuszcza (lub wręcz nakazuje) stosowanie lekkich narkotyków (haszysz, marihuana, amfetamina, LSD);
ruch happeningowy - tworzenie niekonwencjonalnych form tzw. teatru ulicy, działań parateatralnych na wolnym powietrzu, które w swoich założeniach występują przeciw bierności i pasywności polskiego społeczeństwa. Korzystając z wypracowanych schematów prezentacji w stylu…
…, protekcyjne podejście do mniejszości, zasada wstrzemięźliwości i równowagi seksualnej, antyhierarchiczność i antyinstytucjonalizm, wspólnotowość, solidaryzm, jedność działania;
„Ekologiczny Ruch Społeczny” - obejmuje wiele środowisk, w tym grupy nieformalne, czerpie z nauk Gandhiego (m.in. koncepcja biernego oporu), z religii Wschodu (humanitarny stosunek do zwierząt) oraz z dorobku rewolty lat 60…
… i protesty przeciwko służbie wojskowej, pozostaje też aktywna w zakresie ochrony środowiska. Główne hasła to: antyklerykalizm, antymilitaryzm, antynarodowość oraz antykapitalizm. Różne grupy anarchistyczne inicjują własną działalność wydawniczą - pojawiają się m.in.: „Akcja Atak”, „Rebeliant Poranny”, „Spartakus”, „Zmowa”;
bitnicy - zainteresowanie pokoleniem bitników i jego subkulturą oraz formacją…
…, studenci) zapoczątkowali sztukę graffiti, stworzyli podstawy stylu łączącego się z muzyką (wąskie nogawki, kolorowe krawaty, buty na „słoninie”, taniec boogie - woogie); przyczynili się do ożywienia zainteresowanie jazzem i innymi nurtami kultury zachodniej: malarstwem, filozofią, filmem, muzyką rockową - z tej przyczyny uważano ich za wrogów ustroju;
hipisi - poprzez hałaśliwą muzykę usiłowali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz