Biologia - choroby człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologia - choroby człowieka - strona 1 Biologia - choroby człowieka - strona 2 Biologia - choroby człowieka - strona 3

Fragment notatki:


OD STANU ZDROWIA DO STANU CHOROBY Zdrowie - stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, sprawność i prawidłowość działania mechanizmów homeostatycznych, przystosowujących organizm do każdej niemal sytuacji
Choroba - stan zaburzenia mechanizmów homeostatycznych, upośledza harmonijną współpracę komórek, tkanek, narządów i ich układów, osłabia siły życiowe, sprawność fizyczną i umysłową organizmu
Patologia - dziedzina medycyny badająca czynniki wywołujące choroby
1. Czynniki chorobotwórcz e: a) biologiczne * pasożyty (pierwotniaki, płazińce, obleńce, stawonogi) * mikroorganizmy patogenne (wirusy, bakterie, grzyby, pyłki kwiatowe, jady zwierząt) * priony (białkowe czynniki infekcyjne)
b) fizykochemiczne * substancje zawarte w powietrzu, glebie, wodzie i pożywieniu
* hałas
* promieniowanie
* ciśnienie atmosferyczne
* odczynniki chemiczne
* farby, smary, lakiery
* leki
* stan pogody
c) społeczne * zła atmosfera w domu rodzinnym, szkole, pracy
* nieodpowiednie warunki życia
* niezaspokojenie potrzeby miłości i bezpieczeństwa
* rywalizacja o wyniki w nauce
2. Umowny podział chorób: a) cywilizacyjne * wykazują wyraźną zależność od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa (mechanizacji, urbanizacji itd.)
* są to choroby wywołane przez nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, skażenie substancjami chemicznymi gleby, wody i żywności
* coraz częściej zapadamy na choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną), alergie, nerwice, choroby psychiczne
* w nadmiarze stosujemy leki i używki, które są przyczyną chorób lekopochodnych i nałogów
b) społeczne * najczęściej schorzenia przewlekłe, występujące masowo
* powodowane sytuacją społeczną, w której żyją ludzie
* chorób tych wciąż przybywa
* obecnie w Polsce są to m.in. gruźlica, choroby weneryczne, nowotworowe, psychiczne i reumatyczne, cukrzyca, otyłość i choroby układu krążenia
* do chorób tych zalicza się również uzależnienia (alkoholizm, nikotynizm, narkomania)
c) dziedziczne ( genetyczne )
* uwarunkowane genowo lub chromosomowo
* przekazywane z pokolenia na pokolenie, zgodnie z określonymi prawidłowościami procesu dziedziczenia
* do chorób tych zaliczamy m.in. albinizm, daltonizm, hemofilię, dziedziczną karłowatość, fenyloketonurię d) zakaźne ( infekcje )
* mogą być zaraźliwe (np. grypa, odra, cholera, ospa) lub niezaraźliwe (np. tężec)
* mogą być przyczyną

(…)

…, węglowodory aromatyczne, dym tytoniowy, witaminy ( w dużych dawkach)
- fizyczne - promieniowanie jonizujące (Roentgena, radu i innych izotopów promieniotwórczych), promieniowanie nadfioletowe (słoneczne i lamp kwarcowych)
- biologiczne - wirusy (wirus przewlekłego zapalenia wątroby typu B, wirus HIV, wirus opryszczki narządów rodnych) * wewnątrzustrojowe - np. zaburzenia hormonalne f) czynniki ryzyka…
… eksponowanie ciała na promieniowanie słoneczne (nadfioletowe - nieprzenikliwe) - zwiększa ryzyko wystąpienia raka skóry (szczególnie u osób z jasną karnacją skóry i ze znamionami)
* odpady radioaktywne gromadzone w środowisku emitujące promieniowanie jonizujące (przenikliwe) - zwiększają ryzyko nowotworów narządów wewnętrznych ciała, np. wątroby i płuc
* substancje ze środowiska zewnętrznego - np. dioksyny…
… - umożliwia operowanie nowotworów wewnątrz jam ciała, bez konieczności otwierania jamy brzusznej lub klatki piersiowej
* radioterapia - leczenie promieniowaniem jonizującym (np. rentgenowskim, gamma, radu, jodu, kobaltu), źródło promieniowania może być zewnętrzne lub wewnętrzne - umieszczone bezpośrednio w guzie lub jego otoczeniu, możliwe jest również stosowanie izotopów promieniotwórczych dożylnie…
… cukrów prostych (zwykle glukozy) ze związkami o charakterze alkoholu lub fenoli * w medycynie stosuje się glikozydy występujące u naparstnicy, miłka wiosennego i konwalii majowej
Glikozydy nasercowe
* stosuje się je głównie w leczeniu niewydolności mięśnia sercowego * związki te są silnie trujące
* przedawkowanie może spowodować duszności, zwolnienie akcji serca a nawet śmierć
Glikozydy antrachinowe…
… A, może prowadzić do żółtaczki, marskości wątroby, śmierci
Grypy
Bezpośredni kontakt z chorym, droga kropelkowa, powietrze
Grypa - kaszel, katar, bóle głowy, gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie
Opryszczki
Bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, używanie wspólnych talerzy, sztućców, ręczników, maszynek do golenia
Opryszczka - bolące pęcherzyki wypełnione płynem lub bolesne czerwone ranki dookoła ust, na palcach…
…, jak kontakty z rówieśnikami, szkoła, rodzina, prawo, etyka
Pobudzenie przez przeciwciała IgE łącznotkankowych
komórek błony śluzowej nosa
Produkcja i wydzielanie substancji, takich jak histamina czy serotonina
* miejscowe rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych
* zwiększenie przepuszczalności śródbłonka naczyń włosowatych
Skutki:
* zaczerwienienia
* obrzęki
* inne uporczywe objawy alergii
Utrata cech…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz