Skryba - strona 3

Historia książki - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

. Ceny książek były różne w zależności od objętości (skryba płacił od liczby wierszy i do tego dochodził...

Historia książki - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

skryptorium - > pracowało w nim siedmiu skrybów, z których czworo kopiowali greckie teksty, natomiast troje...

Sztuka egipska - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

, ale mężczyzna. Postać siedząca w kucki - pisarz (siad skryby), zapisuje wszystkie zbiory, podatki, ustala ilość...

Barok, wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Literatura i kultura Karaimów polskich
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4263

się z różnych środowisk (inteligencja - studenci, żacy, skrybowie, kantorzy, śpiewacy a także ludzie wędrowni...

Pismo w Egipcie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia pisma
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

polegającą na kopiowaniu klasycznych tekstów i ćwiczeń dydaktycznych. Jednak zawód skryby umożliwiał awans...

Historia książki - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

, że wykształcił się fach skryby (kopisty przepisywania tekstów). Jeśli istniał rynek, czyli grupa wytwarzająca...

Smutek tropików- Nambikwara

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 189
Wyświetleń: 756

wschodnim są nie piśmienne, jednak każda z nich posiada własnego skrybę, którego władza z racji umiejętności...

Książka w średniowieczu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

(stąd dzisiejsza nazwa ołówek) lub, najczęściej czerwonym, atramentem. Pisarz (skryba) zasiadał...