Skarpa - strona 38

Formy ochrony przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Chrzan
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4144

skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin...

Odwodnienie wykopów budowlanych

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr. inż Ireneusz Dyka
 • Fundamentowanie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3682

na ujęciu wód gruntowych i powierzchniowych za pomocą rowów, płytkich drenów uło onych przy skarpie...

Obszary chronione w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce...

Odwodnienia - pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

PIERŚCIENIOWEGO PIONOWEGO OSIADANIE GRUNTÓW I BUDOWLI POD WPŁYWEM ODWODNIENIA RODZAJE ROWÓW - SPADKI I DNA SKARP...