Skarpa - strona 37

Projektowanie dróg samochodowych - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Drogi wodne i porty
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3185

  1  „Projektowanie dróg samochodowych”  Semestr V : wykłady 45 godz.  Semestr.VI : Ćwiczenia projektowe 30 godz.  Prof.dr hab.inż. Marian Tracz, Dr hab.inz. Stanislaw Gaca prof. PK    Program wykładów: Projektowanie dróg. Rys historyczny. Klasyfikacje dróg i ulic, funkcje i kryteria  klasyfikacji;...

Kartografia wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • Kartografia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5117

specjalistycznych; specjalistycznych; wytypowanie odsłonięć, wyrobisk, skarp; skarp; wyróżnienie rodzajów form...

Mechanika gruntów - Wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

nachylenia skarp nasypów i wykopów. • Obliczenia sił działających na konstrukcje oporowe (np. murów oporowych...

Gotyk i protorenesans

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2660

te przejmowały skarpy. Podparcie sklepień na żebrach pozwoliło na wprowadzenie sklepień żebrowych przekrywających...

środowisko naturalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

hałdowego z przebudowy skarp składowiska, jak również z wykorzystania odpadów pogórniczych pochodzących...

Infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1883

śnieg i lód z poboczy i wewnętrznych skarp poboczy to umoŜliwi odmarzanie gruntu i sączków, - oczyścić...

Pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • az
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4459

- Pomiary stabilności skarp II. Górotwór - Pomiary przemieszczeń w otworach wiertniczych - Pomiary...