Samostanowienie narodów - strona 5

Kolonizacja i dekolonizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2191

interpretujemy w oparciu o zasadę samostanowienia narodów, która jest zawarta w karcie - bo zasada ta oznacza...

Historia ONZ - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

i wystarczających. 2 problem to samostanowienia narodów, ale nie w kontekście dekolonizacji, ale w kontekście prawa...

Referat - państwa upadłe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1281

, społecznej i religijnej danego obszaru. Proces dekolonizacji, który legitymizował prawo do samostanowienia...

Naród, mniejszości narodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

(=> idea samostanowienia narodów). Wyrazem tego była dekolonizacja i rozwój ruchów narodowowyzwoleńczych...

Sukcesja w odniesieniu do obywatelstwa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

, czyli zobowiązania społeczności m-wej jako całości, np. samostanowienie narodów Zobowiązania nakładane na jednostki...

Pojęcie demokracji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1274

państwowego (samostanowienie narodów), wyboru formy państwa i rządów. WALKA O POLITYCZNE PRAWA Ludzie...

Wykład - podmioty prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 966

.)  sprzeczne z p.m. są działania państw, które nie pozwalają na realizację prawa do samostanowienia narodów...

ONZ

Pobrań: 518
Wyświetleń: 1638

między narodami, u podstaw których leży poszanowanie zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, współpraca...

Idea sprawiedliwości społecznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

i różnych partii robotniczych Sprzeciw wobec samostanowienia narodów: Róża Luksemburg (1870-1919) krytyczna...