Historia ONZ - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia ONZ - wykład - strona 1 Historia ONZ - wykład - strona 2 Historia ONZ - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Organizacje międzynarodowego
Wykład nr 4
09.11.2010 Historia ONZ rozpoczynając od powstania LN, przez II WŚ → samemu poczytać.
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Geneza organizacji → w domu
Członkostwo
Cele i zasady
Organy z pewną praktyką ich działania
Przykład, case study → jak organizacja działa z problemami.
Członkostwo:
→ pierwotne:
W konferencji san Francisco uczestniczyło 50 państw. Jedno państwo, które wcześniej uczestniczyło w pracach nad kształtem nowej organizacji nie było wstanie uczestniczyć w konferencji → Polska. To spowodowało, że pierwotne członkostwo w ONZ musiało zostać inne niż zazwyczaj. Wskazano, że pierwotnymi członkami organizacji są uczestnicy w konferencji, a także państwa które podpisały wcześniejszą Deklarację Narodów Zjednoczonych i ratyfikowały KNZ. Współcześnie pierwotne członkostwo mniejsze znaczenie, ale wcześniej było inaczej. Miało to związek z tym, że pierwotny członek nie musiał być przyjmowany do ONZ, a przyjęcie danego podmiotu do danej organizacji jest zawsze działalnością polityczną → decyzja polityczną. → wtórne:
Możliwość przystąpienia do organizacji. W sensie formalnym → art 4: członkostwo w Narodach Zjednoczonych jest otwarte dla wszystkich państw miłujących pokój, które przyjmują zobowiązania określone w niniejszej karcie i zdaniem organizacji są w stanie wypełniać te zobowiązania (musimy mieć do czynienia z państwem).
I-szy warunek → musi to być państwo:
Zagadka, czy mamy do czynienia z państwem czy nie. Okres dekolonizacji specyficzny, podstawy dekolonizacji wynikały z działalności organizacji → specjalna rezolucja ZO w sprawie przyznania niepodległości ludom kolonialnym. W związku z tym można przyjąć, że proces przyjmowania państw w wyniku dekolonizacji do organizacji był naturalny, zwłaszcza że przyjęto tam specyficzną formułę → poszanowania granic przed kolonialnych. Ubi posidetis → zgodnie z tą zasadą granice przed kolonialne stawały się granicami wraz z uzyskaniem niepodległości przez daną kolonię. Historycznie były 2 zjawiska, które budziły duże wątpliwości: podział na blok wschodni i zachodni na początku lat 50 → główny wyraz tego problemu to powstanie 2 państw Niemieckich. Biorąc pod uwagę fakt, że przez długi czas oba państwa niemieckie nie uznawały się wzajemnie co wiązało się także z brakiem uznania przez sojuszników i pojawił się problem kogo należy przyjąć do ONZ. Na początku lat 50 kiedy pojawi się wnioski dot przyjęcie Niemiec Wschodni z 2 strony także części państw w czasie opowiedziały się po niewłaściwej stronie (problem ich członkostwa) → zaczęto się zastanawiać w jaki sposób stosować art 4 KNZ, czy wobec każdego państwa należy przeprowadzić tą analizę, kryteriów art 4 czy też można uczynić to w inny sposób. W związku z tymi wątpliwościami ZO zwróciło się do MTS z żądaniem wydania opinii doradczej w tej sprawie. Pytanie: Czy można stawiać inne kryteria niż te które są określone w art 4 ust 1 KNZ? Czy państwo, które ma podjąć decyzję w ramach ZO za lub przeciw członkostwo jakiego podmiotu, czy może wprowadzać dodatkowe kryteria? Pierwsza odpowiedź to decyzją dot za lub przeciw członkostwo ma charakter decyzji politycznej, a więc nie jest to prawnicza analiza tylko podejmujemy decyzję polityczną. Z tym wiąże się szeroki margines uznania, państwo głosujące w ZO nie jest czymś związane ściśle. 2 aspekt nie oznacza to możliwości przedstawiania innych kryteriów niż te określone art 4. szeroki margines uznania czy państwo miłuje pokój czy nie, ale nie mogą wskazywać dodatkowych kryteriów, które nie są określone w art 4 → mają charakter wyłącznych, koniecznych i wystarczających.


(…)

… określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a także walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji rasowej, niewolnictwem w tym także handlem żywym towarem.
Jak spojrzymy na cele ONZ to można odnieść wrażenie, że jest to wielogłowa hydra. Organizacja, która ma tendencje do rozszerzania zakresu swoich wpływów. Można powiedzieć, że zwłaszcza w tej sferze celów gospodarczych i społecznych mamy do czynienie…
… → sytuacja: RB specjalnie zwołane na specjalną sesję ONZ, wiadomo było że Serbowie dokonują zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, podejrzenie nawet było o zbrodnie ludobójstwa na terytorium Kosowa. Wiadomo było, że należy coś zrobić, państwa NATO USA FFR WB parły do wykorzystania art 42 KNZ → udzielenia im upoważnienia do użycia siły zbrojnej w celu obronny ludności w Kosowie, natomiast Chińczycy…
… się szeroki margines uznania, państwo głosujące w ZO nie jest czymś związane ściśle. 2 aspekt nie oznacza to możliwości przedstawiania innych kryteriów niż te określone art 4. szeroki margines uznania czy państwo miłuje pokój czy nie, ale nie mogą wskazywać dodatkowych kryteriów, które nie są określone w art 4 → mają charakter wyłącznych, koniecznych i wystarczających.
2 problem to samostanowienia narodów
… o jakiś konkretnych kształt stosunków między państwami, czy nawet wewnątrz państw (obecnie stanowisko dominujące). W tej chwili przyjmuje się to co się dzieje wewnątrz państwa może być traktowane jako potencjalne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w ten sposób usprawiedliwiono powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds byłe Jugosławii → powołany za nim poszczególne części składowe…
… się, że żadna działalność ONZ nie może zmierzać, ani być prowadzona w sposób, który zmierza do naruszenia praw człowieka. Nie może to być cel działalności, ani zasada działania np. zachowanie wojsk ONZ w Republice Kongo. Przyjmuje się, że w kontekście wykorzystania sił ONZ podkreślono właśnie znaczenie związania sił ONZ z prawami człowieka.
Zasada samostanowienia narodów, ludów etc. Przy czym należy podkreślić…
… dla wszystkich chłopców i dziewcząt a także zapewnienie równego dostępu do edukacji dla chłopców i dziewcząt na każdym poziomie
zmniejszenie ¾ śmiertelności niemowląt
powstrzymanie rozprzestrzeniania się AIDS i rozpoczęcie procesu odwracania tego zjawiska, a także powstrzymanie malarii, i innych chorób uderzających w ludzkość
promowanie równości między płciami i rozwoju aspiracji zawodowych i rozwojowych
zapewnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz