Organizacje międzynarodowe - wykład - Rada Bezpieczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - wykład - Rada Bezpieczeństwa - strona 1 Organizacje międzynarodowe - wykład - Rada Bezpieczeństwa - strona 2 Organizacje międzynarodowe - wykład - Rada Bezpieczeństwa - strona 3

Fragment notatki:

Organizacje międzynarodowego
Wykład nr 5
16.11.2010
Głównych organów 6 w praktyce 5, mają znaczenie. Wraz z procesem dekolonizacji 6 organ ONZ → Rada Powiernicza straciła znaczenie. Czyli organy ONZ:
Zgromadzenie Ogólne
Raba Bezpieczeństwa
Rada Społeczno-Gospodarcza
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Sekretariat
Zgromadzenie Ogólne:
Jedyny organ w którym zasiadają wszystkie państwa członkowskie, organ plenarny. Skład wchodzą delegacje poszczególnych państw, które mogą liczyć do 5 członków. ZO spotyka się co roku na sesjach zwyczajnych. Zaczyna się sesja zazwyczaj w trzeci wtorek września i trwa do czasu wyczerpania agendy, chyba że samo ZO ustali datę końcową swojej sesji. To są sesje zwyczajne, które odbywają się co roku. Gdyż ZO zajmuje się sprawami mieszczącymi się w zakresie jego kompetencji, ale bez pośpiechu. Przyjmuje raporty poszczególnych komitetów, podejmuje rezolucje dotyczące bieżącej działalności organizacji. Pod tym względem zwyczajne sesje ZO są nudne, dlatego aby przedstawiciele nie nudzili się wprowadzono inne formy obradowania ZO, to są sesje specjalne i nadzwyczajne sesje specjalne.
→ sesje specjalne Sesje specjalne zwoływane są na wniosek na RB, albo przynajmniej połowy członków ZO. Ich rola jest dosyć spora, dlatego gdyż to polega na tym, że pojawia się jakiś problem społeczny gospodarczy, polityczny i ponieważ w czasie sesji zwykłej najczęściej w czasie sesji zwykłej te problemy przechodzą na zasadzie płynnej to sesje specjalne pozwalają się skoncentrować na konkretnym problemie np. sesja 10. Sesja 10 dotyczyła dotycząca nowego międzynarodowego ładu gospodarczego po dekolonizacji okazało się, że Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze były ułożone w sposób właściwy dla relacji kolonialnych. A po tym okresie na przełomie lat 60 i 70 okazało się, że należy ułożyć to na nowo i okazało się, że ZO, który obejmowało wszystkie państwa członkowskie ONZ jest najlepszym forum na przeprowadzanie dyskusji. Żeby tej dyskusji nie wprowadzać na forum zwyczajnej sesji zwyczajnej postanowiono zwołać sesję specjalną trwającą od 1970 do 1974. W jej toku pracowano wyłącznie na temat nowego ładu gospodarczego. W 1974 zakończono ją, przyjmując program nowego ładu gospodarczego.
→ nadzwyczajne sesje specjalne
nadzwyczajne sesje specjalne zwoływane w ciągu 24h na wniosek RB lub połowy członków ZO. Po wpłynięciu takiego wnioski Sekretarz generalny ma 24 h na zwołanie takiej sesji. W przypadku tej sesji widać relację między RB, a ZO, gdyż ZO nie ma narzędzi ( może podejmować akcje o charakterze politycznym przyjmując różne akcje itd.); nie ma mocy władczej, ona znajduje się w rękach RB. Można przyjąć taką tezę, że nadzwyczajne sesje specjalne zwoływane są wówczas kiedy RB potrzebuje aprobaty całego ZO, wszystkich członków organizacji. Tych nadzwyczajnych sesji specjalnych było 10. Najbardziej istotna zwołana w 2000 roku po rozpoczęciu misji Palestyńskiej, poświęcona konfliktowi Izraelsko- Palestyńskiemu.

(…)

… zachęcania stopniowego rozwoju i kodyfikacji prawa międzynarodowego. Podmiotem, który realizuje te funkcje ZO jest Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ → przygotowała tekst Konwencji o prawie traktatów.
promowanie współpracy międzynarodowej w sferze ekonomicznej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej a także wspieranie realizacji praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu…
… obok tego zjawiska wskazał na inne konflikty gdzie również mieliśmy do czynienia ewidentną sytuacją zagrożenia, naruszenia pokoju gdzie RB i ZO działały obok siebie dotykając różnych aspektów tego konfliktu. Trybunał miał na myśli kwestie Demokratycznej Republiki Kongo. ZO nie mogło by wydać rezolucji dla RB, który mówiłaby o nałożeniu sankcji na Izrael, czy wysłaniu tam wojsk. Natomiast zwrócenie uwagi RB…
…, przez Trybunały czy bezpośrednio przez państwa np. rezolucja 33 14 służyła jako podstawa do ustalenia znamion agresji w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego → przełożenie rezolucji jako soft law na wiążące prawo międzynarodowe jest całkiem spore. Rezolucje ZO mogą mieć olbrzymie znaczenie polityczne np. deklaracja w sprawie ustanowienia nowego ładu gospodarczego. Jej znaczenie w sensie manifestu…
… członkowie w sensie uprawnień w ramach RB. Założeniem jest, że każdy ma 1 głos, ale gdy podejmowane jest decyzja przez RB ta zasada jest łamana. Rezolucje podejmowane większością 9 głosów. W przypadku spraw proceduralnych jedyny wymóg. W wszystkich innych sprawach jest drugi wymóg wypowiedzenie za wszystkich stałych członków RB (literalne brzmienie karty). Od czasów wojny koreańskiej uznano, że brak…
… pomocniczy komplementarny, uzupełniający. Dlatego, że zgodnie z tym art 33 pierwszeństwo jeśli chodzi o rozwiązywanie takich sporów powinny mieć typowe metody rozwiązywania sporów międzynarodowych, a więc: rokowania, mediacje, dobre usługi, koncyliacja, komisje śledcze, arbitraż i sądowe rozwiązywanie sporów. To są metody do których najpierw powinny odwołać się strony sporu międzynarodowego. To RB…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz