Relacje między ZO i RB - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Relacje między ZO i RB - wykład - strona 1 Relacje między ZO i RB - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Relacje między ZO i RB
Art. 11 KNZ - ZO może mieć jako przedmiot swych obrad każdą kwestię dot. współpracy w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Art. 24 KNZ - p. czł. ONZ główną odpowiedzialność za utrzymanie tego pokoju i bezpieczeństwa powierzyły RB
Istnieje na tym tle konflikt.
Art. 12 KNZ - jeżeli RB wykonuje swe funkcje powierzone na mocy KNZ, ZO ma obowiązek powstrzymania się od wydawania jakichkolwiek zaleceń.
Jeżeli zatem problem jest naprawdę poważny - na tyle, że zajęła się nim RB - wówczas ZO musi się powstrzymać od proponowania rozwiązań, ma ustąpić.
Z tą alokacją procesów decyzyjnych są jednak problemy:
- RB jest skuteczniejszym organem, gdy problem jest poważny, bo tylko RB może wydawać decyzje wiążące i nadawać sankcje, a ZO wydaje jedynie zalecenia (zgodnie z Art. 25 KNZ p. czł. mają obowiązek wypełniać rezolucję RB)
- po okresie dekolonizacji rola RB jest podważana, podkreśla się wysoką niereprezentatywność RB; z drugiej strony jest też nieefektywna, bo istnieje prawo weta głównych mocarstw RB; w ZO każde p. czł. ma swój głos, nie ma prawa weta, jest łatwiej podjąć decyzję
Balans między RB i ZO oznacza de facto rywalizację pomiędzy różnymi grupami p. członkowskich. Z jednej strony są mocarstwa, a z drugiej państwa niezrzeszone, niemające ambicji wpływania na podstawowe kwestie polityki.
RB często okazywała się niemocna z rożnych przyczyn (np. weto amerykańskie przeciwko rezolucji względem Izraela, czy weto rosyjskie względem krajów arabskich w 1956 w kwestii Kanału Sueskiego). ZO zwołało 10 sesji nadzwyczajnych, w tym m.in.
- 3 poświęcone Izraelowi - 1 dot. Kanału Sueskiego
- 1 dot. kontynuacji sporu Kanału Sueskiego
- 1 w związku z Wojną Sześciodniową - ZO chciało tu potępić Izrael
- ostatnia, rozpoczęta w 1997 r. - Izrael chciał rozbudowywać osiedla na terytoriach okupowanych; rezolucja potępiająca Izrael została zawetowana przez USA w RB, dlatego ZO się tym zajęło
2000 - druga intifada (powstanie)
Od tego roku rozpoczęła się praktyka spotkań kwartetu: ONZ (Sekretarza Generalnego), UE, Rosji i USA. Kwartet ten przedstawił tzw. mapę drogową mającą doprowadzić do powstania 2 państw żyjących ze sobą w zgodzie. Mapa ta została zaaprobowana przez RB w rezolucji nr 1515 w 2003 roku. W tym samym czasie Izrael zaczął budować mur, który miał chronić go przed atakami terrorystycznymi. Kwestia izraelskiego muru trafiła na forum RB, ale nie przyjęto żadnego rozstrzygnięcia. Amerykanie uważali, że Izrael ma prawo się bronić przed terroryzmem.

(…)

… to pytanie. MTS ostatecznie orzekł, że ZO może spoglądać na spory międzynarodowe w szerszym kontekście.
W kwestii Demokratycznej Republiki Kongo też był problem. Sprawa wiązała się z ewidentnym zagrożeniem dla międzynarodowego bezpieczeństwa, ZO patrzyło na sprawę pod kątem gospodarczym, politycznym i społecznym w sensie ogólnym.. RB interesował sam spór (kto jest agresorem, kto stwarza większe zagrożenie). …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz