Samostanowienie narodów - strona 6

Naród - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o Państwie i Polityce
  • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 420
Wyświetleń: 791

); zasada samostanowienia narodu. Nacjonalizm liberalny ma charakter powszechnej zasady; każdy naród posiada...

Totalitaryzmy i Autorytaryzmy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1295

oznaczało niewątpliwy triumf demokracji. Uznano demokratyczną zasadę samostanowienia narodów, powstawały...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

między narodami, u podstaw których leży poszanowanie zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, współpraca...