Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 18

Postępowanie administracyjne - wykłady

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • dr Rafał Łyszczek
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 3885

- samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wyjątkowo może to być wojewoda...

Ustawy samorządowe

  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

samorządowe kolegia odwoławcze. Rozdział 2 Zasady ogólne Art. 6. Organy administracji publicznej działają...