Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 19

KPA

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4739

o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi...

Zasady, strona

  • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1365

do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba, że ustawy szczególne...

Kpa - Prawo -

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2303

odwoławczym jest samorządowe kolegium odwoławcze, a w stosunku do wojewodów - właściwi ministrowie...