Postepowanie administracyjne - Postępowanie egzekucyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postepowanie administracyjne - Postępowanie egzekucyjne - strona 1 Postepowanie administracyjne - Postępowanie egzekucyjne - strona 2 Postepowanie administracyjne - Postępowanie egzekucyjne - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Źródła Prawa: I- Postępowanie administracyjne- PA KPA- kodeks postępowanie administracyjnego 14 czerwiec 1960 r. Dz. U. 98 poz. 1071 + późniejsze zmiany, ostatnia zmiana w dzienniku 64 poz. 565
postępowanie administracyjne ustawa o samorządach, 20 listopad 2005,
USKO- ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych, 12 październik 1994, Dz. U. 2001 nr 79 poz. 866 z późniejszymi zmianami- Dz. U. 2005 nr 122 poz. 1020
II- Postępowani e Egzekucyjne w Administracji PEA ustawa o PEA, ustawa z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jednolity- Dz. U. 2002 nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1438 zacznie obowiązywać od 10 grudnia 2005 roku.
III- Postępowanie sądowo-administracyjne - PSA PUSA- ustawa z dnia 25 lipca 2002 roku- prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz. U. 153 poz. 1269 zmiana w Dz. U. 2005 r. Nr 169 poz. 1417, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2006 roku.
PPSA- ustawa z 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. 153 poz. 1270 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. .... nr 169 poz. 1417, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2006 roku
PWPR- 30 sierpień 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę: prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawa prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2256;
ZAKRES ROZDZIAŁU 1 i 3 Podstawowe pojęcia z zakresu postępowania administracyjnego: 1) Normy prawa administracyjnego materialnego bezpośrednio kształtujące sytuację prawną, np. norma ruchu drogowego, nie ma pośrednika między adresatem a normą
2) Normy prawa administracyjnego materialnego pośrednio kształtujące sytuację prawną, musi pojawić się pośrednik między adresatem a normą np. prawo budowlane
Norma pośrednio kształtująca sytuację adresata: kształtuje sytuację adresata zewnętrznego, który nie podporządkowany jest organizacyjnie
powszechnie obowiązuje
z tymi normami zderza się życie i z tego wyłania się sprawa administracyjna.

(…)

…. 2§3 i 25a, dotyczy co do zasady obowiązków o charakterze cywilno - prawnym, które zostały przekazane do egzekwowania na drodze egzekucji a, co do których nie zapadło orzeczenie sądu cywilnego. np. obowiązkowe ubezpieczenie OC - polisa
kontrola drogowa - policja zawiadamia UFG
UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zajmuje się egzekwowaniem opłat od kierowców
UFG zażąda udokumentowania opłaty…
… reżimowi egzekucji administracyjnej (np. wyrok eksmisji)
Postępowanie Egzekucyjne w administracji
1.Upomnienie czyli wezwanie zobowiązanego przez wierzyciela do dobrowolnego wykonania obowiązku w terminie 7 dni,
Jeżeli tego nie wykona:
wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji,
badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny,
Zastosowanie środków egzekucyjnych przez organ egzekucyjny.
Środki…
… na działce , a organ chce wybudować plac zabaw) art.52§1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.
§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.
§ 3. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu…
… - upomina zobowiązanego w terminie 7 dni do wykonania obowiązku pod rygorem e.a.
wystawienie przez wierzyciela „ tytułu wykonawczego” z klauzulą o skierowanie tytułu do e. - art.27 (co winien zawierać tytuł)
wystąpienie przez wierzyciela do organu e. z wnioskiem o wszczęcie e. w tym wniosku wierzyciel może zaproponować środki e. a w przypadku obowiązków o charakterze pieniężnym - musi. Do wniosku dołącza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz