Praca w samorządzie terytorialnym w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca w samorządzie  terytorialnym w Polsce - strona 1 Praca w samorządzie  terytorialnym w Polsce - strona 2 Praca w samorządzie  terytorialnym w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Praca w samorządzie  terytorialnym w Polsce Na podstawie ustawy o pracownikach   samorządowych z 21 listopada 2008 r.  Status prawny urzędników w Polsce  Administracja  Administracja  Administracja  Państwowa Rządowa Samorządowa Ustawa o pracownikach  Ustawa o służbie  Ustawa o  urzędów państwowych  cywilnej, z dnia  pracownikach  z 16 września 1982 r. po  21 listopada 2008 r. samorządowych  zmianach od 24 marca 2009 r.  z dnia 21 listopada  2008 r. obowiązuje  od 1 stycznia 2009 r. Ustawa o Państwowym Zasobie Kadrowym i o wysokich stanowiskach państwowych ,  z dnia 24 sierpnia 2006 r.  – obowiązywała do 24 marca 2009 r.   Różnice w zakresie obowiązków  Pracownik samorządowy Pracownik  Powinien dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o  (wg Kodeksu pracy) środki publiczne, z uwzględnieniem interesu  publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. a) Wykonywać pracę sumiennie 2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy: i starannie 1) przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa; b) Stosować się do poleceń  2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; przełożonych, które dotyczą  3) udzielanie informacji organom, instytucjom i os.  pracy (i nie są sprzeczne z  fizycznym oraz udostępnianie dokumentów  prawem) znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której  pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie  c) Przestrzeganie czasu pracy,  zabrania; przepisów BHP, tajemnicy  4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; służbowej  5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z  obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz  d) Dbałość o dobro zakładu współpracownikami; 6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji  zawodowych Pracownicy samorządowi Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje  ustawa o pracownikach  samorządowych z 21 listopada 2008 r.  Z pracownikami samorządowymi spotkamy się w:  urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich  samorządowych jednostkach organizacyjnych,  starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach  organizacyjnych,   urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy  oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,  biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek  samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych  utworzonych przez te związki,  biurach (ich odpowiednikach) jednostek  administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego  Wielkość przeciętnego zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce Wyszczególnienie/ Rok 2000 2004 2007 2010 OGÓŁEM 315336 358 205 379864 440545 Administracja Państwowa 135865 162 479 165526

(…)

…) ista kandydatów , którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali
się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ( www.wieliczka
.gmina pl.)
d) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w Urzędzie
Miasta i Gminy Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.
e) dokumenty aplikacyjne kandydatów , którzy nie zakwalifikowali się do
postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą .
Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko…
… i Gminy po wskazanym terminie nie
będą rozpatrywane
c) ista kandydatów , którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali
się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ( www.wieliczka
.gmina pl.)
d) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w Urzędzie
Miasta i Gminy Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.
e) dokumenty aplikacyjne kandydatów , którzy nie zakwalifikowali się do
postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą .
Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI…
…) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
zawodowe , kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe kwalifikacje
4.Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem
poczty kompletu dokumentów (w zamkniętej…

4800-6200
4500-6000
4200-5900
2100
2100
1900
-
-
5300-6500
5300-6200
2500
2500
-
-
4.
5.
6.
Marszałek województwa w
województwie:
-powyżej 2 mln mieszkańców,
-do 2 mln mieszkańców
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2011, GUS Warszawa
Administracja publiczna w liczbach cd
21
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 sierpnia 2010 r.
„Urzędnik jest mówiącą ustawą,
a ustawa jest niemym
urzędnikiem”
Warunki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz