Służby specjalne - strona 15

Bezpieczeństwo Wewnętrzne w UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Ryszard Lelito
 • Bezpieczeństwo wewnetrzne w UE
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 7756

o bezpieczeństwie, narodowy charakter służb specjalnych, utajnienie zasad ich działania, wysokie koszty...

Ustawa o Radzie Ministrów

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

) Kolegium do Spraw Służb Specjalnych; 5) Rady Legislacyjnej; 6) Szefa Służby Cywilnej. 2. Kancelaria...

Wykład - referendum

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

się z poszczególnymi zadaniami Sejmu): 1. Administracji i Spraw Wewnętrznych, 2.do Spraw Służb Specjalnych, 3. do Spraw...

Terroryzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1449

terrorystyczne są z reguły powiązane z jakimś państwem, jego służbami specjalnymi lub grupami przestępczymi...

Systemy wojenne - teorie Niklasa Luhmanna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Teodor Zalas
 • Systemy wojenne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

wewnątrzczeczeńskie. Rosyjskie służby specjalne usiłowały wy­korzystać waśni między wirdem Deni-Arsanowa a ludźmi...

Prawo Konstytucyjne skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Ryszard Myhan
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2086

ogniwa aparatu państwowego (służby specjalne) znajdowały się nie tylko poza wszelką kontrolą...

Skrypt media w Polsce 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1365

Media w Polsce – skrypt 2010/2011    108  zów. Nie wolno mu emitować audycji mogących mieć wpływ na prawidłowy, fizyczny, psychiczny i mo- ralny rozwój małoletnich odbiorców, nawet rozpowszechnianych między godzina 23.00 a 6.00 Nie może  też pobierać opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzan...

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

Funkcje nauki o polityce Standardowe zagadnienia przedmiotu wiedzy o polityce Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa. Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa. Państwo - etymologia pojęcia Ewolucja idei genezy państwa w myśli politycznej Państwo w koncepcji Arystotelesa i Platona Przy...