Słowa na wolności - strona 4

Roland Barthes, mit i znak

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 987
Wyświetleń: 1743

polityczny oparty o idee odpowiedzialności słowa; zakłada wolność. Mitologia to zgoda ze światem - takim...

Tadeusz Peiper, Pisma wybrane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861

właśnie językowy charakter. Futuryzmowi, który proklamował „słowa na Wolności", przeciwstawił Peiper składnię, bez...

Julian Przyboś

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127

uwolnione od rygorów składni. Peiper sprzeciwił się hasłu „słów na wolności” i postulował „piękne zdanie...

Filozofia Nowożytna

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2646

Wolność- słowo wieloznaczne wolność negatywna - brak ograniczeń, przymusu ze strony innych ludzi. Nikt...

Dzienniki w Stanach Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1253

poczuciem odmienności, własnych korzeni - wolności słowa i wolności osobistej, zaliczamy...

Wprowadzenie do pedagogiki

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2681

dla zaistnienia dyskursu jest gwarancja „wolności słowa i wolności działania”; 3. W socjologii dyskursem nazywa...

Europejski System Praw Człowieka - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Europejski System Praw Człowieka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3780

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka zaczął się tak na dobre kształtować po II wojnie światowej. Wcześniej w okresach przed I wojną światową nie znajdziemy zbyt wiele regulacji - konwencji, które by kompleksowo, czy mniej kompleksowo regulowały kwestie praw podmiotowych, praw człowieka. Ni...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 889

. Nasza wolność jest szeroko określona, składa się raczej z pewnych `cegiełek wolności' [wolność słowa czy wolność...