Rzeczowe aktywa trwałe - strona 3

Rachunkowość- aktywa wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Wartości niematerialne i prawne 1) Zapasy: Rzeczowe aktywa trwałe: a) materiały środki trwałe b) produkcja...

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365

zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe *rzeczowe aktywa...

Bilans: aktywa, pasywa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2492

zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe *rzeczowe aktywa...

Wzór bilansu, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2296

3. Inne wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe grunty...