Rzeczowe aktywa trwałe - strona 2

note /search

Wzór Bilansu

  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
  • Finanse i podstawy przedsiębiorstw
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3073

Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) Budynki, lokale i obiekty...

Aktywa i pasywa - tabelka

  • Uniwersytet Gdański
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

. rzeczowe aktywa trwałe: Środki trwałe ( nieruchomości, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu...

Analiza spolki dynamika i strktura

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2149

i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe...

Aktywa i pasywa - majątek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1904

Rzeczowa aktywa trwałe A1 Potencjalny przychód brutto (GPI) A2 - straty wynikające z p...stanu = Efektywny...