Wykaz podręczników i tematów z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykaz podręczników i tematów z przedmiotu - strona 1

Fragment notatki:

Podręcznik: Messner „Rachunkowość finansowa
Olchowicz, Tłaczała, „Rachunkowość finansowa w przykładach wg ustawy o rachunkowości i MSR”, Difin, Warszawa 2008 r.
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości według stanu prawnego na dzień 01.01.2010 r. (tekst ujednolicony, Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223)
Ćwiczenia: Kuzior, Rówińska, „Rachunkowość finansowa”
Egzamin: 2 części: test - jednokrotny wybór, zadania tekstowe (operacje do zaksięgowania).
Konsultacje: czwartek, 8.10, sala 423 A
Rachunkowość finansowa - bloki tematyczne:
Klasyfikacja kosztów, zasady ewidencji kosztów w dwóch układach ewidencyjnych. Ustalanie wyniku finansowego metodą statystyczną w wariancie kalkulacyjnym - struktura wyniku finansowego
Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów
Aktywa pieniężne - zasady wyceny aktywów pieniężnych, formy obrotu aktywami pieniężnymi
Rozrachunki i roszczenia - klasyfikacja rozrachunków, zasady wyceny pierwotnej i wtórnej rozrachunków (z uwzględnieniem wyceny w walucie obcej oraz odpisów aktualizujących rozrachunków), ewidencja rozrachunków.
Materiały - zakres pojęcia, zasady wyceny i ewidencji obrotu materiałowego, rozliczenie kosztów zakupu, podatek VAT naliczony (bez odchyleń od cen ewidencyjnych).
Aktywa inwestycyjne - klasyfikacja inwestycji, zasady wyceny i ewidencji inwestycji.
Rzeczowe aktywa trwałe - pojęcie, zasady wyceny i ewidencji.
Wartości niematerialne i prawne - pojęcie, zasady wyceny i ewidencji.
Produkty gotowe i produkcja niezakończona - pojęcie, zasady wyceny i ewidencji (z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych), ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą (zmiana stanu produktów).
Kapitały własne - zasady ustalania i ewidencji
_____________________________________________________________________________________ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz