Pytania rachunkowość - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3983
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania rachunkowość - opracowanie - strona 1 Pytania rachunkowość - opracowanie - strona 2 Pytania rachunkowość - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

114 pytań i odpowiedzi z rachunkowości. Notatka świetnie nadaje się do powtórki przed egzaminem z rachunkowości. Materiał będzie też bardzo dobry do odświeżenia sobie wiedzy z rachunkowości. Zagadnienia zawarte w notatce to: systemowy charakter rachunkowości, metoda bilansowa i jej znaczenie, rzeczowy i finansowy aspekt interpretacji majątku, Co to są aktywa i jaka jest ich struktura, Co to są pasywa i jaka jest ich struktura, podstawa równowagi bilansowej, definicja bilansu, kryterium ujmowane są aktywa w bilansie, rachunek zysków i strat, segmentowa posiać rachunku wyników, ogólne warianty rachunku zysków i strat, zasady budowy rachunku przepływu środków pieniężnych, rachunek przepływu środków pieniężnych funkcje, definicja rachunkowości, rachunkowości a księgowości różnica, system informacyjny zarządzania, użytkownik wewnętrznym i zewnętrznym informacji generowanych przez rachunkowość, przedmiot rachunkowości, cechy podmiotu rachunkowości, sens metody bilansowej, akceptowane zasady rachunkowości, obraz stanu i sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej, podstawa harmonizacji i ujednolicenia zasad rachunkowości w Europie i na świecie, podstawy formalnoprawne prowadzenia rachunkowości w Polsce, porządek chronologiczny w rachunkowości, porządek systematyczny w rachunkowości, struktura wzorcowego planu kont, zakładowy plan kont, księgi rachunkowe cechy, dowody księgowe klasyfikacja, forma prowadzenia ewidencji, operacja gospodarcza w rachunkowości, operacje gospodarcze strukturalne, operacje gospodarcze globalne nie kapitałowe, operacje gospodarcze globalne kapitałowe, operacje gospodarcze globalne wynikowe, ?podwójny efekt" operacji gospodarczej w rachunkowości, elementy konta księgowego, konta bilansowe aktywów i pasywów, uproszczone wersie księgowania kosztów i przychodów, zasada podwójnego księgowania i z czego ona wynika, korespondencja kont, rola zestawienia obrotów i sald, prawidłowe sposoby poprawiania błędów księgowych, inwentaryzacja składników majątkowych, podstawowe cechy ewidencji syntetycznej i analitycznej, rola ewidencji syntetycznej i analitycznej, obrót gotówkowy i bezgotówkowy, zasady gospodarki kasowej, rodzaje papierów wartościowych, podstawowe typy weksli, ewidencja szczegółowa rozrachunków, skład majątku trwałego, środki trwałe, metody amortyzacji środków trwałych, wartość bilansową, środków trwałych, wartość początkowa i wartość netto środków trwałych, koszty inwestycji, efekty rozliczenia inwestycji, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, sposób wyceny i umarzania wartości niematerialnych i prawnych, składniki finansowego majątku trwałego, cechy charakterystyczne majątku obrotowego, rzeczowy majątek obrotowy, zasady wyceny rzeczowego majątku obrotowego, metody wyceny rozchodu oraz stanu zapasów, zasada ostrożnej wyceny, warianty ewidencji operacji zakupu towarów, Rozliczenie zakupu, warianty wyceny i ewidencji produktów gotowych, główne propozycje rachunku inflacyjnego, koncepcja nominalnego, realnego i rzeczowego zachowania kapitału, główne aspekty wyceny aktywów i pasywów, zasady ostrożnej wyceny, źródła przychodów w jednostce gospodarczej, zysk nadzwyczajny, cechy podatku od towarów i usług VAT, podstawowe warianty ewidencyjne kosztów, współmiemość czasowa i merytoryczna kosztów, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy, koszt uzyskania przychodu, wyniki ze sprzedaży, metody kalkulacji kosztów, rachunek kosztów zmiennych,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz