Rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne - strona 3

Wnioskowanie dyskursywne i entymematy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

to skrótowe rozumowanie - brak pewnych przesłanek. Przesłanka może być wyrażeniem eliptycznym, a rozumowanie...

Epistemologia, Wyjasnianie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

mogą mieć w ogóle strukturę rozumowania dedukcyjnego? Sugeruje się niekiedy, że dedukcja nie stanowi dobrego...

Język i myślenie

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

prawdziwości jakiegoś twierdzenia. Rozumowanie dedukcyjne rozumowanie stosujące reguły logiki w odniesieniu...

Teoria polityki - wykład

 • prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer
 • Teoria polityki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1666

.: H - N nie N więc: nie H Rozumowanie dedukcyjne jest niezawodne (oparte na regule MT...

Wnioskowanie przez analogię

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

albo przekonania wypowiadane przez astrologów. Rozumowanie przez analogie jest wnioskowaniem uprawdopodabniającym...

Myślenie jest egocentryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

i budowania hipotez nie wymagająca doświadczania konkretnych obiektów czy sytuacji. Rozumowanie dedukcyjne...

Prawo transpozycji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

je, to mlaska. Jeżeli Jasiu nie je, to nie mlaska) Ten typ rozumowań powoduje, iż mamy możliwość prowadzenia tzw...

Rozumowania złożone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Rozumowania złożone Występują w naukach w rozmaitej postaci. Można jednak z tej różnorodności...