Elementy i rodzaje kompetencji - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy i rodzaje kompetencji  - omówienie. - strona 1 Elementy i rodzaje kompetencji  - omówienie. - strona 2 Elementy i rodzaje kompetencji  - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Elementy i rodzaje kompetencji Istnieją różne poglądy na temat elementów kompetencji. Niektórzy utrzymują , że pojęcie kompetencji obejmuje zachowanie poszczególnych osób w trakcie pełnienia powierzonych im funkcji oraz wiedzę i umiejętności , które mają wpływ lub też leżą u podstaw tego zachowania.
Według Spencera i in. (1990) kompetencja składa się z następujących elementów:
motywów - wzorzec potrzeb, który skłania , kieruje i powoduje dokonania wybory zachowania danej osoby;
cech- ogólne predyspozycje dotyczące zachowania lub reagowania w pewien sposób , na przykład pewność siebie , samokontrola, odporność na stres, „twardość”;
samooceny- postawy lub wartości danej osoby;
wystarczającej wiedzy merytorycznej (o faktach lub procedurach), technicznej lub interpersonalnej;
umiejętności poznawczych lub behawioralnych -ukryte ( na przykład rozumowanie dedukcyjne lub indukcyjne) albo możliwe do zaobserwowania (na przykład aktywne słuchanie);
Inni, jak Shirey Fletcher (1991), podkreślają ,że „dla kompetentnego działania ważna jest umiejętność zastosowania wiedzy , a nie sama wiedza”. Kompetencje dzielą się na ogólne i szczegółowe , progowe lub dotyczące efektów działania, a także różnicujące.
Kompetencje ogólne i szczegółowe
Kompetencje mogą być uniwersalnie ogólne , odnoszące się do wszystkich ludzi pracujących w jakimś zawodzie , np. do menadżerów, bez względu na organizację , do której należą , lub funkcję , jakie pełnią. Mogą być również ogólne w sensie organizacyjnym: odnoszą się wówczas do wszystkich pracowników albo do rodziny stanowisk-grupy spokrewnionych stanowisk, których charakter jest podobny , ale które są wykonywane na różnych poziomach . Kompetencje mogą też obejmować kategorie zawodowe , np. menadżerowie , specjaliści itp.
Kompetencje progowe i dotyczące działania
Rozróżnienie pomiędzy kompetencjami progowymi i dotyczącymi działania zostało dokonane przez Boyatzisa . Kompetencje progowe to podstawowe kompetencje wymagane na danym stanowisku , które nie oznaczają podziału na osoby uzyskujące lepsze i gorsze wyniki. Kompetencje dotyczące działania wiążą się z takim podziałem.
Zdaniem Woodruffe'a problem z rozróżnieniem pomiędzy obydwoma rodzajami kompetencji polega na wyważeniu proporcji: konieczne są zarówno kompetencje progowe, jak i dotyczące działania. Ludzie muszą wykazywać pewien poziom kompetencji już w momencie rozpoczęcia pracy, ale oczywiście wszystko, co ten poziom przekracza , jest mile widziana.
Kompetencje różnicujące
Kompetencje różnicujące definiują cechy behawioralne ,które są widoczne u osób uzyskujących dobre wyniki , w odróżnieniu od cech charakterystycznych dla ludzi mniej skutecznych w działaniu. Definicje poziomu kompetencji , jakiego oczekuje się od osób osiągających dobre wyniki w pewnych dziedzinach, można wykorzystać jako modele zachowania w dyskusji pozwalającej ustalić standard wyników oraz przy omawianiu etapów weryfikacji efektów w zakresie zarządzania przez efekty.


(…)

… , że dziesięcioma najbardziej typowymi zachowaniami pożądanymi przez organizacje były:
komunikacja;
orientacja na osiągnięcia/wyniki;
skupianie się na kliencie;
praca zespołowa;
przywództwo;
planowanie i organizowanie;
świadomość komercyjna/handlowa;
elastyczność/umiejętność przystosowania się;
stymulowanie rozwoju innych ludzi;
umiejętność rozwiązywania problemów
Inne typowe kategorie obejmują zdolności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz