Zarządzanie przez cele (2)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przez cele (2) - strona 1 Zarządzanie przez cele (2) - strona 2 Zarządzanie przez cele (2) - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie przez cele 1. Definicje zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji- ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją . W literaturze można spotkać różne definicje zarządzania zasobami ludzkimi. Beer i inni tak opisują: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do tych decyzji i działań kierownictwa, które wpływają na stosunki między organizacją a pracownikami, czyli jej zasobami ludzkimi”.
Nieco inną definicję proponują Pettigrew i Whipp: „ Zarządzanie zasobami ludzkimi odwołuje się do całego zbioru wiedzy, umiejętności i postaw, które są potrzebne wszystkim przedsiębiorstwom, by mogły ze sobą konkurować. ZZL wymaga od kierownictwa troski o podwładnych i zdecydowanych działań przede wszystkim w takich sferach jak selekcja, szkolenia i rozwój pracowników, ich wzajemne stosunki oraz wynagradzanie. Działania te mogą być ściśle ze sobą powiązane poprzez stworzenie wspólnej filozofii zarządzania zasobami ludzkimi ”.
A zatem w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi podkreśla się po pierwsze - zaangażowanie kierownictwa; po drugie- przyjęcie podejścia strategicznego; po trzecie - zapewnienie wzrostu wartości pracowników poprzez ich rozwój i ocenę działalności; i po czwarte - uzyskanie pełnego zaangażowania pracowników w realizację zadań wyznaczonych przez firmę.
Zarządzanie zasobami ludzkimi można też uznać za „ zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych założeń, wyznaczonych przez wspólna politykę postępowania, wraz z ideologiczną i teoretyczną podbudową ”( Storey).
Zarządzanie zasobami ludzkimi to w istocie filozofia biznesu dotycząca kierowania ludźmi w celu jak najefektywniejszego wykorzystania ich możliwości, a co za tym idzie - wyprzedzenia konkurencji i utrzymania silnej pozycji na rynku. Jest to ruch skierowany do zarządów firm, które zdają sobie sprawę, że aby pokonać rywali, trzeba inwestować nie tylko w technologie, ale również w ludzi. 2.Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi Termin „zarządzanie zasobami ludzkimi ”nie jest wcale nowy. Był już w użyciu ponad czterdzieści lat temu, choć wówczas stosowano go wymiennie z terminem „zarządzanie personelem”. Filozofia ZZL nie była znana w swej skończonej formie aż do połowy lat osiemdziesiątych, jednakże jej początki sięgają lat sześćdziesiątych. Późniejszy rozwój tej filozofii pozostaje pod znacznym wpływem trendów lat siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych, jeśli chodzi o sposób myślenia o relacjach jednostka - organizacja.


(…)

… dotyczące zachowania lub reagowania w pewien sposób , na przykład pewność siebie , samokontrola, odporność na stres, „twardość”;
samooceny- postawy lub wartości danej osoby;
wystarczającej wiedzy merytorycznej (o faktach lub procedurach), technicznej lub interpersonalnej;
umiejętności poznawczych lub behawioralnych -ukryte ( na przykład rozumowanie dedukcyjne lub indukcyjne) albo możliwe do zaobserwowania…
… możliwości ludzkich- ich wkładu, potencjału i zdolności do znalezienia zatrudnienia - przez zapewnienie szkoleń i ciągłych szans rozwoju;
stworzenie klimatu umożliwiającego utrzymywanie produktywnych i harmonijnych relacji między kadrą kierowniczą a pracownikami, sprzyjających rozwijaniu się poczucia wzajemnego zaufania;
stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej i elastyczności;
pomaganie…
… i pracownikiem poprzez wykorzystanie metod, które wyrażają „szacunek dla jednostki” ( otwarty, demokratyczny sposób zarządzania i zaznaczenie, że pracownicy są finansowo zainteresowani i odpowiedzialni za firmę.
Głównymi zasadami są: usystematyzowanie i decentralizacja przy elastycznym podziale funkcji i dużym znaczeniu pracy zespołowej;
Wzmożona decentralizacja zbliżająca przedsiębiorstwo do swego rynku…
… powinni być w stanie zrobić , a nie to w jaki sposób powinni to robić.
W 1988 r. kompetencja została zdefiniowana przez Agencję ds. Szkoleń jako to , co osoba pracująca w danym zawodzie powinna być w stanie zrobić - „działania , zachowanie lub wyniki , jakimi dana osoba powinna być w stanie się wykazać”. Kompetencje można zdefiniować za pomocą „analizy funkcjonalnej”, która ustala, co ludzie pełniący dane funkcje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz