Rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne - strona 2

Tp

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

społecznych są zawodne, często błędne. Z metodą dedukcyjno-hipotetyczną łączy się metoda rozumowania...

Piaget- rozwój poznawczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2408

tego, co nie jest poznawane bezpośrednio, co jest hipotetyczne. 2. Rozumowanie dedukcyjne - od przesłanek do konkluzji. 3...

Metoda w metafizyce - intelektualizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

. Platon. odrzucił metodę indukcyjną Sokratesa a stosował niemal wyłącznie metodę dedukcyjną - zwana...

Błędy popełnione przy doborze zdań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

z wnioskowaniem dedukcyjnym stanowi właśnie rozumowanie wyprowadzania konsekwencji. Jednym z możliwych wyników...

Teoria J.Piageta-rozwój poznawczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1568

tego, co nie jest poznawane bezpośrednio, co jest hipotetyczne. 2. Rozumowanie dedukcyjne - od przesłanek do konkluzji. 3...

Metodologia, pojęcia, podejścia badawcze

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1918

” nielogiczne rozumowanie: wiara w „wyjątek, który potwierdza regułę”. W logice wyjątek nie może potwierdzać...

Logika - wykłady

 • Logika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 6146

od tych pierwszych Rozumowaniami dedukcyjnymi nazywać będziemy takie i tylko takie rozumowania, które mają charakter...