Rozwiązywanie problemów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązywanie problemów - omówienie - strona 1 Rozwiązywanie problemów - omówienie - strona 2 Rozwiązywanie problemów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 1.PROBLEM I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU Problem - rozbieżność między aktualnym stanem rzeczy a wyznaczonym bądź narzuconym celem (pożądanym stanem), której nie można usnąć rutynowo)
Rozwiązywanie problemów - aktywność ukierunkowana na zredukowanie rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym a pożądanym, polegająca na realizacji zaplanowanej sekwencji operacji poznawczych
Problem to rodzaj relacji między obiektywną zewnętrzną sytuacją bodźcową a jednostką lub grupą ludzi. Istotą tej relacji jest to, że nie można osiągnąć celu, co wynika z różnych powodów (brak forsy, wsparcia, wiedzy). Kiedy człowiek pomimo braku środków podejmuje się próby osiągnięcia celu to znaczy, że wykonuje czynność rozwiązywania problemu.
PROBLEM CHARAKTERYZUJEMY WG 4 WYMIARÓW -
Stan docelowy - na ten stan nakierowany jest proces rozwiązywania problemu i podług niego oceniamy czy cel został osiągnięty
Stan początkowy - dane wyjściowe, okoliczności decydujące o tym, że jest problem Operatory - są to środki, reguły, których można użyć w przekształcaniu stanu początkowego w dążeniu do osiągnięcia celu Przeszkody - mogą być nakładane na operatory niektóre przekształcenia się w ich obrębie niedozwolone (np.nie można dzielić przez 0) 2.TYPY PROBLEMÓW
PODZIAŁ PROBLEMÓW ZE WZGLĘDU NA ICH CECHY I STRUKTURĘ
Problem konwergencyjny (zbieżny) - ma jednoznaczne rozwiązanie - niezależnie od przyjętej strategii - procesy poznawcze zbiegają się w jednym punkcie stanowiącym rozwiązanie problemu
Problem dywergencyjny (rozbieżny) - dopuszcza wiele rozwiązań - każde może być poprawne - procesy myślowe angażowane w rozwiązanie problemu rozbiegają się w wielu kierunkach
Dymensja proste-złożone - różnica w poziomach komplikacji modelu umysłowego
Dymensja łatwe-trudne - różnica w wysiłku poznawczym włożonym w rozwiązanie problemu Problem dobrze określony - zawiera jasny opis kryteriów oceny jego osiągnięcia
Problem źle określony - niesprecyzowane dopuszczalne i niedopuszczalne zasady rozwiązywania problemów - Wg Simona - problem źle określony można rozwiązać, jeśli przekształci się go w dobrze określony Problem wymagający wglądu - wymaga odrzucenia podstawowej przeszkody - przyjętych ukrytych, fałszywych założeń, - kiedy je odrzucimy problem wydaje się prosty) Wgląd wg WOLFGANGA KOHLERA to zjawisko nagłej zmiany percepcji problemu poprzedzone zazwyczaj tzw. przerwą inkubacyjną
Problem bogaty semantycznie - sieć semantyczna związana z problemem jest rozbudowana. Dysponujemy zasobem doświadczeń w jego rozwiązaniu, pomimo, że problem jest nowy.

(…)

…, zaangażowanie
przydział zasobów
Osoby bardziej sprawne w rozwiązywaniu problemów - więcej czasu poświęcają fazom wcześniejszym (identyfikacji, definiowaniu) niż późniejszym.
Eksperci stosują planowanie globalne - Całość problemu (nie - lokalne - szczegółowe podcele)
Wg DUNKER rozwiązywanie problemów ma charakter fazowy (od ogółu do szczegółu)
***Problem nieoperacyjnego zniszczenia guza jamy brzusznej - DUNKER (problem rentgenowski) FAZA MONITOROWANIA POSTĘPU
- proces kontrolny
-osoba bardziej biegła w rozwiązywaniu problemów mniej monitoruje jedynie w ważniejszych momentach (monitorowanie pochłania zasoby poznawcze)
- może ja uruchamiać werbalizacja, ale nie jest ona sama wystarczającym czynnikiem, a badania pokazują, że jest nawet zbędna FAZA OCENY POPRAWNOŚCI ROZWIĄZANIA
- daje możliwość wprowadzenia…
… „ jeżeli… to…”
Aby implikacja była prawdziwa, zajście poprzednika jest warunkiem wystarczającym (ale niekoniecznym) dla zajścia następnika, ale zajście następnika jest koniecznym skutkiem uprzedniego zajścia poprzednika.
Implikacje można w sposób formalny wyrazić następująco:
„jeżeli p, to q”, a każdy z jej argumentów może przyjąć dwie wartości- prawda albo fałsz.
Schematy wnioskowania:
Modus Ponens:
Jeżeli p, to q
p
więc: q…
… w pamięci roboczej
błędy nieadekwatności heurystyki- wynikają z niewłaściwego doboru strategii, które odpowiadają za koordynację schematów rozumowania w konkretnej sytuacji
Teoria modeli mentalnych (Johnson- Laird)
Ludzie często wyobrażają sobie konkretne przykłady pojęć użytych w sylogizmach wraz z zachodzącymi między nimi relacjami, te wyobrażenia są umysłowymi modelami sytuacji opisanej w zadaniu, bądź…
… w jednym ruchu, można położyć tylko mniejszy na większym, można je kłaść tylko na prętach.
Algorytm - za jego pomocą można rozwiązać cześć problemów transformacyjnych - jest to ścisły, jednoznaczny przepis działania zawierający sekwencje operacji, jakie należy wykonać, aby osiągnąć określony cel (dlatego można je modelować przy użyciu komputerów) - jego główną cechą jest powtarzalność.
Heurystyka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz