Sternberg rozwiązywanie problemów i twórczość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sternberg rozwiązywanie problemów i twórczość - strona 1

Fragment notatki:


temat 7: Rozwiązywanie problemów i twórczość Cykl rozwiązywania problemów: problem- gdy nie możemy znaleźć natychmiastowej, potrzebnej odpowiedzi, gdy nie wiemy jak się zachować rozwiązywanie problemu- przezwyciężanie przeszkód stojących na drodze do znalezienia odpowiedzi lub osiągnięcia celu Zidentyfikowanie problemu- rozpoznanie sytuacji jako problemowej (niedostrzeganie celu, przeszkody na drodze do celu, nierealność wymyślonego rozwiązania) Definicja i reprezentacja problemu- określenie problemu i zrozumienie jak szukać rozwiązania Tworzenie strategii: (zależy od : preferencji osobistych/stylu poznawczego, sytuacji) analiza synteza myślenie dywergencyjne (wiele różnych rozwiązań problemu) myślenie konwergencyjne (koncentracja na jednym rozwiązaniu) (strategie najczęściej są kombinowane) Organizowanie informacji - strategiczne, sposób reprezentacji najlepiej pozwalający na zastosowanie wybranej strategii Alokacja zasobów - ograniczenie zasobów, kiedy ich użyć, więcej zasobów umysłowych na globalne planowanie niż na lokalne Monitorowanie (procesu rozwiązywania problemów) Ocena - część natychmiast (cząstkowa), część nieco później, może prowadzić do redefinicji problemu Problemy dobrze i źle ustrukturalizowane: James Greeno- 4 typy problemów: problemy transformacji- jasno określony obraz sytuacji aktualnej i pożądanej sytuacji problemowej, określona sekwencja operacji do osiągnięcia celu problemy uporządkowania- pewna liczba elementów i ogólna idea celu problemy wymagające odkrycia struktury- rozumowanie indukcyjne (ogólna zasada na podstawie specyficznych przypadków) problemy wymagające oceny argumentów logicznych- rozumowanie dedukcyjne (ogólne przesłanki do specyficznych przypadków) problemy dobrze ustrukturalizowane, określone- jasna droga prowadząca do rozwiązania np. problemy ruchów- problemy liniowe (na każdym etapie jedno trafne posunięcie) główne rodzaje błędów: nierozważne ruchy wstecz wykonywaniu ruchów niedozwolonych niezdawanie sobie sprawy z charakteru kolejnego posunięcia model rozwiązywania problemów- Newell i Simon: stan początkowy (problem) i stan końcowy (rozwiązanie) w przestrzeni problemu (wszystkie możliwe kroki, ograniczenia) rozłożenie problemowego zadania na serię kroków (na krok składają się operacje- zestaw reguł określających dane procedury) reguły zorganizowane hierarchiczne w programy podprogramy to algorytmy - sekwencje operacji, można używać ich wielokrotnie w niezmienionej postaci, algorytm powtarzany aż do spełnienia założonych warunków, jego prawidłowe zastosowanie zawsze prowadzi do rozwiązania problemu

(…)

… w rozwiązywaniu problemów dobrze ustrukturalizowanych, ale przeważnie związany jest z krętą i wyboistą drogą tych źle określonych
psychologiczne sposoby widzenia wglądu:
gestaltyści- całość to coś więcej niż zbiór części
(efekt Zeingernik-kelnerzy)
Max Wertheimer- myślenie produktywne: wgląd wykraczający poza granicę istniejących skojarzeń, w przeciwieństwie do myślenia reproduktywnego (odnosi…
…, nonkonformizm, niestereotypowość zachowań)
podejścia psychometryczne:
Guilford- wytwarzanie dywergencyjne- generowanie szerokiego asortymentu właściwych odpowiedzi
Testy Twórczego Myślenia Torrance'a podejścia poznawcze:
twórczość- proces poznawczy, wykorzystujący wgląd i rozwiązywanie problemów
Weisberg: ludzi twórczych od mniej twórczych rożni kompetencja i zaangażowanie w pracę (długa i ciężka, szeroka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz