Język i myślenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język i myślenie - strona 1

Fragment notatki:


Produkcja wypowiedzi jest naszą zdolnością mówienia lub wykorzystywania w inny sposób słów, zwrotów i zdań do przekazywania informacji. Właściwością produkowania wypowiedzi jest generatywność. Rozumienie języka jest zdolnością pojmowania wiadomości przekazywanych za pomocą słów, zwrotów i zdań. Nasza zdolność rozumienia fragmentów wypowiedzi, źle wymówionych słów i niewłaściwej składni jest zadziwiająca. Dziedziny języka:
Fonetyka
Składnia Semantyka
Pragmatyka
Fonetyka bada system dźwięków składających się na język. Roman Jacobson i Morris Halle -jednostki języka są zbudowane z fonemów, które stanowią podstawowe składniki naszych wypowiedzi. W każdym języku zdania charakteryzują się pewną wewnętrzną strukturą, czyli odpowiednim układem wyrazów, nazywanym składnią. Osoby z uszkodzeniami mózgu powodującymi zaburzenia albo utratę zdolności posługiwania się językiem cierpią na afazję. Paul Broca opisał skutki uszkodzenia lewego płata czołowego- jego części, która z czasem została nazwana obszarem Broca- polegająca na zakłóceniu zdolności mówienia przy zachowani zdolności rozumienia języka; zaburzenie to jest nazywane afazją Broca. Carl Wernicke ustalił, że uszkodzenie lewego płata skroniowego ma skutki przeciwne, to znaczy zaburza przede wszystkim rozumienie języka, przy zachowaniu zdolności mówienia; zaburzenie to zostało z czasem nazwane afazją Wernickiego, a odpowiednia część płata skroniowego nosi miano obszaru Wernickiego.
SEMANTYKA -dziedziną zajmującą się znaczeniem słów i zadań . Aspekt semantyczny znajduje odzwierciedlenie w morfemach, czyli elementarnych jednostkach znaczeniowych języka. Reprezentacje sądów są umysłowymi zdaniami wyrażającymi znaczenie określonych stwierdzeń. Ten sam zestaw słów, w zależności od sposobu jego zorganizowania, może wyrażać różne sądy.
Oprócz znaczenia dosłownego wypowiedzi mają także znaczenie sugerowane. Pragmatyka jest związana z sugerowaniem za pośrednictwem języka pewnych znaczeń. Zgodnie z koncepcja empiryzmu, podstawą wszelkiej wiedzy jest doświadczenie; behawiorysta B. F. Skinner był przekonany, że zdolność posługiwania się językiem jest w pełni efektem uczenia się. Natomiast natywizm, przeciwnie, zakłada, że zasadnicze aspekty zdolności językowych są wrodzone. Orędownikiem tego poglądu jest językoznawca Noam Chomsky, wg którego ludzie przychodzą na świat z wewnętrznym mechanizmem nabywania języka ( MNJ), wyposażonym w zestaw powszechnych reguł gramatycznych, obowiązujących w każdym języku; Chomsky twierdzi, że nie tyle uczymy się gramatyki, ile raczej odkrywamy język, który słyszymy wokół siebie, a nasz MNJ dostraja do niego wbudowany zestaw reguł, dzięki czemu zaczynamy się nim posługiwać.

(…)

… własnych niedociągnięć w danej dziedzinie i ukierunkowanie działań na ich usunięcie. Sztuczna inteligencja (AI- artificial intelligence) jest nazwą dziedziny, w ramach której konstruuje się bystre maszyny umiejące myśleć. Jedynym przykładem udowadniającym możliwość istnienia mechanizmu posiadającego inteligencję jest ludzki mózg, zatem wielu badaczy AI jest przekonanych, że na zbudowanie rzeczywiście inteligentnego komputera jest stworzenie go na nasze podobieństwo. Innowacją w dziedzinie AI było stworzenie sieci neuronowych imitujących pracę mózgu. Sieci te są programami komputerowymi składającymi się z małych jednostek, wchodzących we wzajemne interakcje dzięki połączeniom podobnym do tych, które łączą sieci neuronów w naszych mózgach. Działanie sieci neuronowych opiera się na wielu procesach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz