Roztwór wodny - strona 10

Dysocjacja jonowa - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5222

w roztworze wodnym. a) wpływ soli słabego kwasu na dysocjację tego kwasu Do probówki wlano 5 cm3 0,1 M...

Współczynnik podziału Nersta - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

roztworu wodnego i miareczkujemy na gorąco. 4.STOSOWANE WZORY. Jeżeli układ izotermiczno-izobaryczny...

Współczynnik podziału Nersta - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

wobec fenoloftaleiny. Identycznie postępujemy z fazą wodną z tą różnicą, że pobieramy 5 cm3 roztworu...

Analiza lądowa - Wykład 11

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

się stale ze świeżym roztworem rtęć jako metal szlachetny jest obojętna chemicznie w roztworach wodnych...

Elektrochemia- podstawowe pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Regina Borkowska
 • Elektrochemia techniczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2338

, na anodzie utlenianie anionu reszty kwasowej lub tlenu, 2. roztworów wodnych – mogą zachodzić następujące...

Roztwory-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

, czyli roztwory np. stopy metali (brąz), benzyna, solanka, cukier w wodzie, powietrze, roztwory wodne soków, ocet...