Zadania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania i odpowiedzi na egzamin - strona 1 Zadania i odpowiedzi na egzamin - strona 2

Fragment notatki:


1.  Co to jest analiza ilościowa i jakościowa . Analiza ilościowa-ustalanie składu ilościowego sub. Dzielimy na: chemiczną (metody  analizy wagowej,miareczkowej) instrumentalne(bezpośrednie, wymagające wstępnej  obróbki) biologiczne (dzielenie związków chemicznych  na org. Zwierząt) Analiza jakościowa- z jakich pierwiastków lub związków chemicznych składa się  dana substancja(reakcje grupowe,selektywne,specyficzne, organoleptyczne(smak i  zapach)) 2.  Po dodaniu odczynnika grupowego dla III grupy wytrącił się biały osad. Jakie  kationy były w tym roztworze . Al 3+,  Zn2+ 3.  Dlaczego PbS wytrąca się w I i II grupie kationów. Z powodu znacznej rozpuszczalności chlorku ołowiowego (I gr. Kationów) jony Pb 2+  nie SA całkowicie wytrącane z kationami I gr, lecz częściowo pozostają w roztworze i  strącają się w postaci siarczków wraz z metalami grupy II 4.  Nazwy odczynników grupowych i warunki ich zastosowania. I- 2M kwas solny II- AKT + 2M HCL III- AKT + bufor NH3*H2O i Nh4Cl 5.  Jak odróżnić HgS od innych siarczków drugiej grupy. Nie rozpuszcza się w gorącym HNO3 6.  Hg2I2 jaki ma kolor i czy rozpuszcza się w nadmiarze odczynnika czy nie. Kolor żółtozielony, rozpuszcza się w nadmiarze jodku 7.  Co to jest odczynnik Czugajewa i do czego się go stosuje. Odczynnik Czugajewa  - 1%-owy roztwór dimetyloglioksymu w alkoholu etylowym  Stosowany w analizie chemicznej jako bardzo czuły wskaźnik chemiczny do wykrywania  szeregu metali, poprzez tworzenie z roztworami wodnymi ich soli barwnych związków  kompleksowych. Szczególnie czuły wobec nawet śladowych soli niklu. Ni 2+ +2DMG= Ni(DMG)2 8.  Jaki kation wykrywa się za pomocą odczynnika Tollensa. Ag+ 9.  Jakie produkty powstaną w reakcji [Cu(NH3)4]2+ z KCN.  [Cu(NH3)4]2+ z 6CN- = 2[Cu(CN)2]- +(CN)2 +8 NH3 10.  Napisz reakcje Cruma i wyjaśnij dlaczego obecność chlorków przeszkadza w tej  reakcji. 2Mn2+ +5PbO2 +4H+ = 2MnO4- +5Pb2+ + 2H2O Jony chlorkowe przeszkadzają w reakcjach utleniania manganu(II) do nadmanganianu,  gdyż same redukują odczynnik utleniający .  11.  Dlaczego oznaczanie metodą Mohra nie może odbywać się w środowisku kwaśnym. Ponieważ jony wodorowe łączyły by się z CrO4 2- 2CrO4 2- +2H+ = Cr2O7 2- +H2O W zasadowym wytrąca się Ag2O 12.  Jakie 2 testy służą do wykrywania błędu grubego. Test Dixona i Grubbsa (?) 13.  Podaj trzy sposoby zatężania analitu.  14.  Tiosiarczan do czego się utlenia/redukuje. S2O3 2- = S4O6 2- 15.  Jakie kationy spośród Pb, Hg, Cd, Cu nie rozpuszczają się w nadmiarze odczynnika. 16.  Co to jest certyfikowany materiał odniesienia. Materiał opatrzony atestem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz