Wykład - właściwości spoiw magnezowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - właściwości spoiw magnezowych - strona 1 Wykład - właściwości spoiw magnezowych - strona 2

Fragment notatki:

Roztwory do spoiw magnezjowych. Spoiwa magnezjowe, w odróżnieniu od innych spoiw mineralnych, zarabia się nie wodą, a wodnymi roztworami chlorków lub siarczanów. Najczęściej stosuje się roztwory wodne: chlorku wapnia MgCl2, siarczanu magnezu MgSO4 lub siarczanu żelazowego FeSO4. Zarabiając spoiwo magnezjowe wodą otrzymuje się sztuczny kamień znacznie gorszej wytrzymałości w porównaniu do kamienia otrzymanego przez zarobienie spoiwa wyżej wymienionymi wodnymi roztworami soli. Magnezyt kaustyczny zarobiony wodnym roztworem MgCl2 nazywa się cementem Sorela. Średnie wagowe dozowanie dwóch składników spoiwa magnezjowego wynosi: a)magnezytu kaustycznego 62-67%, b)chlorku magnezu 38-33%, przy czym skład powyższy ustala się przyjmując stały 6-cio wodny chlorek magnezu MgCl2*6H2O. Skład spoiwa magnezjowego przy zastosowaniu MgSO4 waha się średnio: a)62-67% wag. MgO, b)38-33% wag. MgSO4, przy czym skład powyższy ustala się przyjmując bezwodny MgSO4.
Właściwości spoiw magnezjowych i zastosowanie w budownictwie. 1Kaustyczny magnezyt reaguje z wilgocią i CO2 z powietrza, w rezultacie powstaje Mg(OH)2 i MgCO3. Z tego względu spoiwo trzeba zabezpieczyć przed wilgocią i CO2. 2Czas wiązania a)magnezyt kaustyczny p. 20-60min k. do 6-7h, b)dolomit kaustyczny p. 2-4h k. do 12-18h. 3Wytrzymałość na ściskanie a)magnezyt kaustyczny do 60Mpa, b)dolomit kaustyczny do 20Mpa. 4Spoiwa magnezjowe cechuje duża szybkość twardnienia po 24h do 50%, a po 7 dniach do 80-90% wytrzymałości. 5Spoiwa magnezjowe na roztworze MgSO4 wykazują mniejszą higroskopijność, niż roztworze MgCl2, posiadają jednak mniejszą wytrzymałość mechaniczną.
6Celem obniżenia higroskopijności i podwyższenia odporności na działanie wody stwardniałego spoiwa magnezjowego, zaleca się razem z MgCl2 stosować FeSO4. Dodatek FeSO4 zwiększa szybkość wiązania spoiwa i zmniejsza możliwość tworzenia się wykwitów na gotowych wyrobach.
7Spoiwa magnezjowe charakteryzują się dużą zdolnością wiązania znacznych ilości wypełniaczy (kruszywa) i to zarówno mineralnych jak i organicznych.
8Wykazują korozyjne oddziaływanie na metal. 9Spoiwa magnezjowe stosuje się bardzo chętnie do wiązania wypełniaczy organicznych (trocin, wiór), które w odróżnieniu od cementu portlandzkiego nie wpływają ujemnie na tego typu kruszywa. To wyjaśnia się naturalnym chemicznym charakterem spoiw magnezjowych, a także mineralizacja kruszywa przez produkty uwadniania spoiwa (tzw. tlenochlorki magnezu). 10Spoiwa magnezjowe mogą znaleźć zastosowanie do wykonywania: a)podług bezspoinowych, b)płytek podłogowych, c)podokienników i stopni schodów, d)płyt termoizolacyjnych wióro-magnezjowych i piano-magnezjowych, e)płytek wykładzinowych ściennych. Powyższe wyroby i elementy budowlane produkuje się zazwyczaj z zastosowaniem wypełniacza organicznego (wióry, trociny), rzadziej stosowane są wypełniacze mieszane (organiczno-mineralne) i mineralne. Tworzywa uzyskane na bazie spoiwa magnezjowego i wypełniacza w postaci mieszaniny trocin i mączki drzewnej nazywa się skałodrzewem (ksylolitem). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz