Magnezyt

note /search

Najważniejsze minerały

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

. Magnezyt 44. Makrasyt 45. Mikroklin 46. Montmorillonit 47. Muskowit 48. Nefelin 49. Oligoklaz 50. Oliwin 51...

Materiały ogniotrwałe

  • Politechnika Śląska
  • Materiały ceramiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1862

Magnezytowe (tlenek magnezu MgO) magnezyt 2000; odporne na działanie żużli zasadowych, cementu, wapna...

Cement i zaprawy - wykład

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1708

magnezytu kaustycznego MgO ze stężonym roztworem krystalicznego chlorku magnezu MgCl2 • 6H2O lub siarczanu...