Chemia ogólna i nieorganiczna-egzamin 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia ogólna i nieorganiczna-egzamin 1 - strona 1 Chemia ogólna i nieorganiczna-egzamin 1 - strona 2

Fragment notatki:

Egzamin I,
Podstawy Chemii
1. Jądro izotopu promieniotwórczego 233U ulega kolejno rozpadowi do izotopu toru 229Th a następnie do
izotopu radu 225Ra. Określ typy przemian i napisz odpowiednie równania reakcji. Jaki rodzaj
oddziaływań jest odpowiedzialny za ten proces?
2. Podaj liczby kwantowe opisujące stan elektronu znajdującego się na orbitalu 1s w atomie wodoru.
3. Podaj ładunek i budowę rdzenia oraz obsadzenie orbitali walencyjnych w trwałych jednordzeniowych
drobinach fluoru.
4. W oparciu o teorię orbitali molekularnych podaj budowę elektronową drobin:
O22– i O20.
5. Zaproponuj budowę przestrzenną, elektronową i opisz wiązania w anionie kompleksowym Fe(CN)63–.
6. Podaj budowę przestrzenną i elektronową drobin BF4– i BH4–.
7. Opisz wiązania i budowę przestrzenną anionów występujących w związkach: Na2SO3 i NaClO3.
8. Na podstawie definicji kwasów i zasad Brönsteda określ reagenty w reakcjach:
NH3 + H2O → NH4+ + OH–
HSO4– + H3SO4+ → 2H2SO4
9. Uporządkuj następujące związki zgodnie ze wzrastającymi właściwościami kwasowymi: H3PO4,
HClO4, H2SO4. Podaj wielkość charakteryzującą moc tych kwasów w roztworach wodnych.
10. Jaką budowę elektronową mogą mieć złoŜone drobiny o wzorach: P2– i S0.
11. Uzupełnij i zbilansuj równania reakcji:
LiH + H2O →
LiF + BF3 →
12. Uzupełnij równanie reakcji i podaj nazwę mechanizmu wg którego zachodzi reakcja:
+ HBr
13. Narysuj wzór strukturalny alkanu o wzorze sumarycznym C5H12 zawierający
a) jeden 3o rzędowy atom węgla w łańcuchu alifatycznym
b) jeden 4o-rzędowy atom węgla w łańcuchu alifatycznym
14. Która z poniŜszych reakcji zachodzi w rzeczywistości?
CH3-COOH + NaOH
CH3-COOH + HCl
a) Uzupełnij odpowiednie równanie/a reakcji.
b) O jakich właściwościach związku CH3COOH świadczą powyŜsze procesy?
15. Które z wymienionych drobin posiadają właściwości nukleofilowe:
CH3
H C CH3
+
H C C H
NO2+
Br–
Egzamin II,
Podstawy Chemii
1. W oparciu o klasyfikację jąder (n-p) podaj równania reakcji jądrowych, jakim ulegnie radioaktywny
izotop 128 I w wyniku: a) rozpadu β+, b) wychwytu K. Jaki rodzaj oddziaływań jest odpowiedzialny za te
53
rozpady?
2. Narysuj wykres składowej radialnej R(r) funkcji falowej Ψ oraz radialny rozkład gęstości
prawdopodobieństwa znalezienia elektronów [r2R2(r)] dla orbitali 2s i 2pz.
3. Podaj ładunek i budowę rdzenia oraz obsadzenie orbitali walencyjnych w trwałych jednordzeniowych
drobinach tlenu.
4. W oparciu o teorię orbitali molekularnych podaj budowę elektronową drobin:
H20 i N20.
5. Zaproponuj budowę przestrzenną, elektronową i opisz wiązania w kompleksie Ni(CO)40.
6. Podaj budowę przestrzenną i elektronową drobin NH30 i BF30.
7. Opisz wiązania i budowę przestrzenną anionów występujących w związkach: NaNO2 i Na2CO3.
8. Podaj rozpuszczalnikową (Franklina) definicję kwasów i zasad. Czym będzie NaF w ciekłym
fluorowodorze?
9. Uporządkuj następujące związki zgodnie ze wzrastającymi właściwościami zasadowymi: BO33–, CO32–
,NO3–. Podaj wielkość charakteryzującą moc tych zasad w roztworach ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz